Skip to main content

Tunnustatud teadlased

Tartu Ülikooli teadlased on oma nähtavuselt ja mõjukuselt maailmas väga kõrgel tasemel ning hinnatud partnerid. Kui 2011. aastal oli Web of Science’i enim viidatud publikatsioone analüüsiva mooduli Essential Science Indicators (ESI) andmeil TÜ enim viidatud teadusasutuste hulgas vaid kuues teadusvaldkonnas, siis 2016. aastal üheksas ning 2021. aastal juba 13 valdkonnas 22-st.

Enimviidatud teadlased

Teaduste Akadeemia liikmed

ENTA liikmed

Teaduspreemia laureaadid

#teadus #ühiskonnale
1. veebruaril kell 12.15 kaitseb Kristjan Kikerpill sotsioloogia erialal doktoritööd „Crime-as-communication: detecting diagnostically useful information from the content and context of social engine…
Jaga
17.01.2022
#õppimine #teadus
Sellelt lehelt saad ülevaate doktorandi staatusest ja doktoriõpingute rahastamise võimalustest. Tartu Ülikoolis ei ole doktorantidel õppetasu maksmise kohustust, kuid …
Jaga
17.01.2022
#teadus #ühiskonnale
28. jaanuaril kell 13.00 kaitseb Risto Vaikjärv arstiteaduse erialal doktoritööd „Etiopathogenetic aspects of peritonsillar abscess“ („Peritonsillaarse abstsessi etiopatogenees“). Juhendajad: pro…
Jaga
22.11.2021
#teadus
Tipptasemel teadustöö eeldab kvaliteetset taristut eksperimentide tegemiseks ning andmete kogumiseks, haldamiseks, säilitamiseks ja analüüsimiseks. Teadustaristu hõlmab ka oskusteavet, meetodeid, mat…
Jaga
17.11.2021