Võrdse kohtlemise tugiisikud

Kui sa tunned, et sind või su kolleegi või kaasüliõpilast diskrimineeritakse või kiusatakse töökohal või õppetöös, aga sa ei tea, kuidas olukorda lahendada või kelle poole pöörduda, siis on sul võimalus jagada oma muret võrdse kohtlemise tugiisikuga. Tema kuulab su ära ning aitab mõista, kelle poole võrdse kohtlemise rikkumise kahtluse korral pöörduda, ning selgitab kaebuse esitamise protsessi. Kõik tugiisikud on läbinud ka vastava tugiisiku koolituse.

Pane tähele, et võrdse kohtlemise tugiisik ei vastuta kaebuse sisulise lahendamise eest ega paku psühholoogilist nõustamist. Tugiisikul on konfidentsiaalsuskohustus ja ilma sinu nõusolekuta ta kellegagi saadud teavet ei jaga.

Allpool on toodud võrdse kohtlemise tugiisikud ja nende kontaktandmed – võid ise valida, millise tugiisiku poole soovid pöörduda.

Image
Sille Vadi

Sille Vadi 
Koordinaator, kultuuriteaduste instituut (HV)

Kontakt: sille.vadi@ut.ee, tel 737 5223 
Nõustamiskeeled: eesti ja inglise  
Sihtrühm: töötajad ja üliõpilased 

Minu jaoks on oluline võrdse kohtlemise alase teadlikkuse suurendamine. Just see võiks kaasa aidata sageli ka mitte pahatahtliku, vaid pigem järelemõtlematu privileegipimeduse vähendamisele ning mõistmisele, et võrdne kohtlemine ei võta kelleltki midagi vähemaks ega muuda kõike ja kõiki ühetaoliseks, vaid vastupidi – väärtustab igaühe unikaalsust, millest kokkuvõttes võidavad kõik. 

Image
Triin Paaver

Triin Paaver 
Administratiivjuht, Tartu Ülikooli eetikakeskus, filosoofia ja semiootika instituut (HV) 

Kontakt: triin.paaver@ut.ee, tel 737 5427
Nõustamiskeeled: eesti ja inglise
Sihtrühm: töötajad 

Töötan ülikoolis 2006. aastast ja sellest peale on mu igapäevatööks olnud TÜ eetikakeskuse igapäevase eluolu korraldamine. Mul on töökeskkonna ja kolleegidega ääretult vedanud. Pean väga oluliseks nii füüsilist kui ka vaimset töökeskkonda, mis arvestaks töötajate omapära ja vajadustega. Alates 2019. aastast olen filosoofia ja semiootika instituudi töökeskkonnavolinik ning valmis seisma võrdse kohtlemise ja töötajate heaolu eest. 

Image
Heddy Haljak

Heddy Haljak 
Õppekorralduse peaspetsialist, humanitaarteaduste ja kunstide valdkonna dekanaat (HV) 

Kontakt: heddy.haljak@ut.ee
Nõustamiskeel: eesti 
Sihtrühm: töötajad ja üliõpilased 

Usun südamest, et iga inimene on väärtuslik ja oluline ning kõigil on õigus austusele ja võrdsusele. Kui sul on mure, ära jää üksi!

Image
Ester Oras

Ester Oras 
Arheoloogia kaasprofessor, ajaloo ja arheoloogia instituut (HV) 
Analüütilise keemia kaasprofessor, keemia instituut (LT) 

Kontakt: ester.oras@ut.ee 
Nõustamiskeeled: eesti ja inglise 
Sihtrühm: töötajad 

Olen arheoloogia ja analüütilise keemia kaasprofessor, Eesti Noorte Teaduste Akadeemia asepresident (2021-2023) ning kahe väikelapse ema. Enim on mul kogemust soolise ja vanuselise võrdõiguslikkuse teemal. Muuhulgas osalen mitmetes soolise ja vanuselise võrdõiguslikkuse rahvusvahelistes projektides ja võrgustikes ning olen rahvusvahelise päeva „Naised ja tüdrukud teaduses“ algataja Eestis. 

Image
Heli Nurme

Heli Nurme
Õppekorralduse spetsialist, Viljandi kultuuriakadeemia (HV)

Kontakt: heli.nurme@ut.ee, tel 5310 1611
Nõustamiskeel: eesti

Sihtrühm: üliõpilased

Minu jaoks on oluline, et igal üliõpilasel oleks tagatud head õpitingimused ning kaitstus ebaõiglase ja ebavõrdse kohtlemise eest. Olen olemas, kui mind vajatakse.

Image
Kätlin Luhamägi

Kätlin Luhamägi
Administratiivjuht, Tartu Ülikooli maailma keelte ja kultuuride instituut (HV)

Kontakt: katlin.luhamagi@ut.ee, tel 737 5357
Nõustamiskeeled: eesti ja inglise

Sihtrühm: töötajad ja üliõpilased

Usun, et võrdne kohtlemine kui õigluse element on hästi toimiva kollektiivi ja töörahu alustala. Iga meeskonnaliige peab end töökeskkonnas tundma väärtustatuna ja turvaliselt. Kui seda tunnet ei ole, julgustan oma muret jagama.

Image
Hanna-Britt-Soots

Hanna Britt Soots 
Matemaatika nooremteadur, matemaatika ja statistika instituut (LT)

Kontakt: hanna.britt.soots@ut.ee
Nõustamiskeeled: eesti ja inglise 
Sihtrühm: töötajad ja üliõpilased 

Minu jaoks on tähtis, et igal ülikoolipere liikmel oleks ülikoolis hea olla. Soovin nii töötajatel kui üliõpilastel aidata leida oma murele sobivaim lahendus. 

Image
Karis Meister

Karis Meister 
Koordinaator, arvutiteaduse instituut (LT) 

Kontakt: karis.meister@ut.ee, tel 737 6415 
Nõustamiskeel: eesti 
Sihtrühm: töötajad 

Seisan Tartu Ülikoolis salliva, turvalise ja üksteise austamisel tugineva töökeskkonna eest. Tugiisikuna saan panustada ka teavitustöösse, et töötajad oma õigusi teaksid ja julgeksid oma murega kas meie või oma juhi poole pöörduda. Oluline on, et keegi ei jääks oma murega üksi. 

Image
Eva Mõtte

Eva Mõtte 
Koordinaator, bio- ja siirdemeditsiini instituut (MV) 

Kontakt: eva.motte@ut.ee 
Nõustamiskeeled: eesti ja inglise
Sihtrühm: töötajad 

Pean oluliseks, et märkaksime, kui mitmekesine on Tartu Ülikooli töötajate ja üliõpilaste pere. Inimese vajadused võivad olla erinevad, aga eesmärgiks peaks olema tema vajadustest lähtuv võrdne kohtlemine. 

Image
Riina Runnel

Riina Runnel
Suu- ja hambahaiguste lektor, hambaarstiteaduse instituut (MV)

Kontakt: riina.runnel@ut.ee
Nõustamiskeel: eesti

Sihtrühm: töötajad

Meil on õigus väärikusele, võrdsusele, turvatundele ja hoolivale suhtumisele. Nii akadeemilised kui tugitöötajad on ülikooli eesmärkide saavutamisel ühtmoodi olulised ning peavad olema võrdselt ja õiglaselt koheldud.

Image
Külli Laanepõld

Külli Laanepõld 
Juhiabi, Pärnu kolledž (SV) 

Kontakt: kulli.laanepold@ut.ee
Nõustamiskeeled: eesti ja vene
Sihtrühm: töötajad ja üliõpilased 

Leian, et tugiisikute võrgustiku abil on võimalik võrdse kohtlemise teemale rohkem tähelepanu tõmmata ning suurendada nii töötajate kui üliõpilaste teadlikkust. On oluline, et ebavõrdse kohtlemisega kokku puutunud inimestel oleks keegi, kellelt nõu ja abi saada. Tugiisikuna soovin anda oma panuse ülikoolis ebavõrdsuse vähendamisse ning pean oluliseks, et inimesed oleksid üksteise suhtes lugupidavamad. 

Image
Liisi Pajula

Liisi Pajula
Õpetajahariduse nooremteadur, haridusteaduste instituut (SV)

Kontakt: liisi.pajula@ut.ee
Nõustamiskeeled: eesti ja inglise

Sihtrühm: töötajad ja üliõpilased

Töötan igapäevaselt ülikoolis kestlikkuse teemadega, millest tähtsa osa moodustavad sotsiaalse õigluse ning võrdõiguslikkuse teemad. Seetõttu on võrdne kohtlemine mulle erakordselt südamelähedane teema. Minu lootus on, et koos ja aktiivselt diskrimineeriva ning kiusava käitumise vastu võideldes saame ehk luua maailma, kus minutaolisi tugiisikuid enam üldse vaja ei lähe. Kui Sul on mure või Sulle tundub, et keegi on vääritult käitunud, siis võta julgelt ühendust. Ma kuulan Sind ära ja mõtleme koos, kas ja mida Sa soovid edasi teha.

Image
Maris Gertz

Maris Gertz 
Erivajadustega üliõpilaste nõustaja, õppeosakond (tugiüksus) 

Kontakt: maris.gertz@ut.ee, tel 737 6393
Nõustamiskeeled: eesti ja inglise
Sihtrühm: üliõpilased 

Oma igapäevatöös tegelen erivajadustega tudengite ja nende toetamisega ning sellega seoses tuleb tegeleda ka võrdse kohtlemise teemadega. Minu sooviks oleks, et iga üliõpilane ülikoolis tunneks, et teda on koheldud võrdselt ning et iga tudengi erilisus oleks boonuseks, mitte takistuseks edukaks ülikooli lõpetamiseks. 

Image
Ene Küüner

Ene Küüner 
Õppekorraldusnõustaja, õppeosakonna nõustamiskeskus (tugiüksus) 

Kontakt: ene.kuuner@ut.ee, tel 737 5200
Nõustamiskeel: eesti
Sihtrühm: üliõpilased 

Pean oluliseks, et meie üliõpilastel oleksid head õpitingimused, kiusamisvaba õpikeskkond ja kaitse ebaõiglase kohtlemise eest. 

Image
Siret Rutiku

Siret Rutiku 
Grandikeskuse juhataja (tugiüksus) 

Kontakt: siret.rutiku@ut.ee 
Nõustamiskeeled: eesti, inglise, saksa ja vene 
Sihtrühm: töötajad 

Püüan nii inimese kui Tartu Ülikooli töötajana seista hea selle eest, et kõiki koheldakse väärikuse, võrdsuse, avatuse ja hoolivuse põhimõtetest lähtuvalt. Ma usun, et meie töökeskkond ja ka meie ühiskond on parem ja õiglasem, kui me pühendume igapäevaelus nende põhimõtete järgimisele. 

Image
Janne Susi-Kree

Janne Susi-Kree 
Rektoraadi juhiabi (tugiüksus) 

Kontakt: janne.susi@ut.ee, tel 737 6500, 5307 1474 
Nõustamiskeeled: eesti ja inglise 
Sihtrühm: töötajad ja üliõpilased 

Hea töökeskkond saab alguse inimestest endist ning minu jaoks on oluline, et inimesed tunneksid, et nad on väärtustatud ning kuulatud. 

Image
Kristi Kerge

Kristi Kerge 
Rahvusvahelise koostöö juht, rahvusvahelise koostöö ja protokolli osakond (tugiüksus) 

Kontakt: kristi.kerge@ut.ee, tel 529 7677
Nõustamiskeeled: eesti ja inglise 
Sihtrühm: töötajad ja üliõpilased 

Liikmeskonna väärtustamine, nende rahulolu ja turvalisus loovad meie eduka ja tuntud ülikooli. 

Image
Tene Viiburg

Tene Viiburg
Koostööprotsesside juht, grandikeskus (tugiüksus)

Kontakt: tene.viiburg@ut.ee
Nõustamiskeeled: eesti ja inglise

Sihtrühm: töötajad

Viimasel ajal tundub tihti, et maailm on üks hirmus koht, ja viimane asi, mis meie elust puudub, on see, et meil ei ole teistega samad õigused, sest oleme “valest” soost või rahvusest, rassist, “vales” vanuses, usume “valesid” asju, oleme teistsuguse tervisliku seisundiga vms. Kui tunned, et sind on ebavõrdselt koheldud, võta ühendust ülikooli võrdse kohtlemise tugiisikuga, kellega saad oma muret jagada, otsida ühiselt lahendusteid ning seeläbi ka ülikooli natuke teadlikumaks ja paremaks kohaks muuta.

Image
Mari-Liis Pintson

Mari-Liis Pintson
Kommunikatsiooninõunik, rektoraadi büroo (tugiüksus)

Kontakt: mari-liis.pintson@ut.ee, tel 737 5603
Nõustamiskeel: eesti

Sihtrühm: töötajad

Ülikooli suur võlu on mitmekesisus – siin kohtuvad eri põlvkonnad, kultuurid, tõekspidamised, ideed. Hoolin keskkonnast, kus inimesi hinnatakse nende teadmiste, oskuste, saavutuste ja püüdluste alusel ning pean oluliseks, et oskaksime ennetada ebapiisavast suhtlemisest, puudulikust infost, teadmatusest või isiklikest eelarvamustest tekkivaid lahkhelisid. Tartu Ülikool on võrdse kohtlemise tagamiseks teinud suuri edusamme ja loonud selge korra ebaõiglase ja ebavõrdse kohtlemisega tegelemiseks. Paberilt praktikasse jõuavad need põhimõtted üksnes teadlikkuse kasvuga. Loodan sellele võrdse kohtlemise tugiisikuna kõigiti kaasa aidata.

 

Kadri Voorand

Uueks Tartu Ülikooli vabade kunstide professoriks saab muusik Kadri Voorand

2024. aasta orienteerumisrajal saab (taas)tutvuda ülikooli ühiselamutega

2024. aasta orienteerumisrajal saab (taas)tutvuda ülikooli ühiselamutega

Kõrghariduse rahastamise seminaril osalejad.

Eksperdid arutasid kõrghariduse rahastamise tulevikku