Autor:
Karl Joosep Põldsepp

Harrastusteadus

Harrastusteadus on vabatahtlike kodanike panus teadusesse vaatluste tegemise, andmebaasistamise või muu abistava tegevusega. Tavaliselt on harrastusteadus seotud hobitegevusega, nagu näiteks: harrastusastronoomia, linnuvaatlused ja putukate kogumine. 

 

Harrastusteadus Eestis 

Eestis tegelevad harrastusteadusega otseselt või kaudselt mitmed asutused ja organisatsioonid. Nad kaasavad huvilisi, tekitavad huvi märgata loodust ning kaasa aidata teadlaste tööle. 

Tartu Ülikooli loodusmuuseum ja botaanikaaed osales partnerina üle-euroopalises projektis EUBON, millest sai alguse harrastusteaduse kui eraldi suunaga tegeleme meie asutuses. Projekti üheks ülesandeks oli harrastusteadlaste kaasamine elurikkuse andmestiku täiendamisse, andmete kvaliteedi tõstmine ja kättesaadavuse parandamine. 

Meie asutus panustab PlutoF elurikkuse andmesüsteemi arendamisse. Selle kaudu saavad ka loodusvaatlejad jagada oma andmeid teadlastega. Kõige aktiivsemad PlutoF kasutajad on linnuvaatlejad. Nende vaatlused on leitavad eElurikkuse veebilehelt

Tartu Ülikool on Euroopa Harrastusteaduse Ühingu (European Citizen Science Association) liige ning, meie asutusel on seal oluline roll TÜ esindamisel. 

Harrastusteadus (inglise keeles Citizen Science) on eesti keeles mõistena tulnud kasutusele hiljaaegu. Paralleelselt kasutatakse ka mõisteid kodanikuteadus ja rahvateadus. 

 

Harrastusteadus maailmas 

Harrastusteaduse tulemusi kasutavad teadlased näiteks looduskaitse korraldamisel, keskkonnategevuskavade ettevalmistamisel ja keskkonnaseisundi hindamisel. Vabatahtlike kaasamisel võivad üheks osapooleks olla riiklikud keskkonnaagentuurid ja muud asutused, mis tegutsevad just kodanike huvides. 

Tuntumad harrastusteaduse projektid ja portaalid maailmas: 

Zooniverse 

iNaturalist 

eBird 

Tutvu ka harrastusteaduse kümne põhimõttega

“Minu loodusheli” on pikalt harrastusteadlaste teenistuses olnud vaatlusrakendus, mida kasutati loodushelidel põhinevate vaatluste tegemiseks.

Loe lähemalt SIIT

EU-Citizen.Science on veebipõhine platvorm, mis on mõeldud teadmiste, vahendite, koolituste ning harrastusteaduse materjalide jagamiseks kogukonnalt kogukonnale.

Loe lähemalt SIIT.

Tartu Ülikooli loodusmuuseum ja botaanikaaed on osa DOORSi muuseumide digitaalse inkubatsiooni programmist. Tartu Ülikooli loodusmuuseumi ja botaanikaaia projektiidee tuumaks on 3D skaneerimise rakendamine harrastusteaduse ja loodushariduse teenistusse.

Loe lähemalt SIIT.

#teadus
jogurt marjadega

Tartu Ülikooli teadlaste abil võib hapuvadak peagi seaküna asemel inimeste toidulauale jõuda

#teadus
Kertu Liis Krigul loengut andmas

Noorte teadlaste kolme minuti loengute konkurss toimub tänavu 28. septembril

#teadus #ühiskonnale

Jay Allen Zameska kaitseb doktoritööd „The ethics of public health: balancing the interests of populations and individuals“

29. juunil kell 14.15 kaitseb Jay Allen Zameska filosoofia erialal doktoritööd „The ethics of public health: balancing the interests of populations and individuals“.