Kaugseire osakond

Kaugseire on teadusharu ja meetod, mille puhul satelliitide või droonide abil jälgitakse Maal toimuvaid protsesse. Valdkond on koos kosmosetehnoloogiaga kiirelt arenenud ning kujunenud oluliseks teaduse arendamise ja ettevõtluse valdkonnaks. Tartu observatooriumis on taimkatte-atmosfääri- ja veekogude kaugseire töörühmad.

Mait Lang
osakonna juhataja, metsade kaugseire kaasprofessor 0,9 k
PhD (metsandus)
+372 737 4528
Jan Pisek
maastike kaugseire kaasprofessor
PhD
+372 737 4527
Erko Jakobson
atmosfääri kaugseire kaasprofessor
PhD (keskkonnafüüsika)
Joel Kuusk
kaasprofessor
PhD (rakendusfüüsika)
+372 737 4515
Krista Alikas
kaugseire kaasprofessor
PhD (keskkonnatehnoloogia)
+372 737 4516
Kersti Kangro
kaasprofessor 0,8 k
PhD (botaanika ja mükoloogia)
+372 737 4522
Lea Hallik
kaasprofessor
PhD (taimeökoloogia ja ökofüsioloogia)
+372 737 4570
Margit Aun
teadur 0,8 k
PhD (keskkonnatehnoloogia)
+372 737 4525
Mirjam Uusõue
kaugseire teadur 0,75 k
PhD (keskkonnatehnoloogia)
+372 737 4204
Ian-Andreas Rahn
veekogude kaugseire nooremteadur
MSc (keskkonnageoloogia ja -saaste)
Andres Kuusk
teaduslik nõustaja 0,5 k
DSc (geofüüsika)
+372 737 4528
Anu Noorma
rakendusliku kaugseire professor (tööleping peatatud) 0,85 k
PhD (keskkonnafüüsika)
Jan Peter George
taimkatte kaugseire teadur (tööleping peatatud) 0,2 k
PhD