Kirikuloo õppetool

Ülikooli 18 - 313
50090 Tartu linn,
Tartu linn, Tartumaa
EST
+372 737 5302
Riho Altnurme
Riho Altnurme
kirikuloo professor
dr. theol.
+372 5344 1310
Ülikooli 18-312

Uurimisteemad:

 • Eesti teoloogia ajalugu,
 • kirikuajaloo metodoloogia ja historiograafia,
 • sekulariseerumine,
 • konfessioonidevahelised suhted kombineerituna rahvuslike ideedega, eriti luteri-õigeusu-roomakatoliku kirikute suhted, ka baltisaksa pärand Eesti kontekstis.

CV ja publikatsioonid Eesti Teadusinfosüsteemis

inimene
Tarmo Toom
patristika kaasprofessor
PhD (teoloogia)

Uurimisteemad:

 • patristiline hermeneutika,
 • Augustinus,
 • usutunnistuste ajalugu,
 • kolmainu teoloogia .

CV ja publikatsioonid Eesti Teadusinfosüsteemis

Priit Rohtmets
Priit Rohtmets
kirikuloo kaasprofessor
PhD (usuteadus)

Uurimisteemad: 

 • Eesti ja Baltikumi kirikulugu 19. ja 20. sajandil, 
 • kiriku ja riigi suhted,
 • teoloogia ajalugu,
 • religiooni ja rahvusluse suhted,
 • Balti ja Skandinaavia kirikute oikumeenia ajalugu,
 • õigeusu ajalugu.

CV ja publikatsioonid Eesti Teadusinfosüsteemis

inimene
Liina Eek
kirikuloo teadur 0,15 k
PhD (religiooniuuringud)

Uurimisteemad:

 • kaasaegse Eesti õigeusu kiriku religioonisotsioloogilised uuringud,
 • koguduslikkus (sobornost) kaasaegses Eesti õigeusu kirikus.  

CV ja publikatsioonid Eesti Teadusinfosüsteemis

Alison Ruth Kolosova
Alison Ruth Kolosova
kirikuloo teadur 0,5 k
PhD (teoloogia)

Uurimisteemad:

 • õigeusu kiriku ajalugu ja teoloogia,
 • Vene õigeusu kiriku ajalugu, 
 • kultuuridevaheline teoloogia,
 • religioonidevaheline dialoog,
 • misjoniteadus,
 • oikumeenilised suhted.

CV ja publikatsioonid Eesti Teadusinfosüsteemis

 

 

Rahel Toomik
Rahel Toomik
teoloogia nooremteadur
MA (teoloogia)
Ülikooli 18-309A

Uurimisteemad:

 • varauusaegse Tartu Ülikooli akadeemiline kirjandus,
 • uusladina keel ja retoorika,
 • mõttelugu ja hermeneutika.

CV ja publikatsioonid Eesti Teadusinfosüsteemis

inimene
Andrei Shishkov
teoloogia nooremteadur
(füüsika)

Uurimisteemad:

 • kaasaegse õigeusu teoloogia,
 • poliitiline teoloogia,
 • eklesioloogia,
 • ökoteoloogia,
 • teoesteetika,
 • spekulatiivse realismi filosoofia.

CV ja publikatsioonid Eesti Teadusinfosüsteemis