Õppimine ja õpetamine meditsiiniteaduste valdkonnas

-

Toimumise aeg
Maht
3 EAP (78 tundi)
Õppetöö vorm
lähiõpe
Toimumiskoht
Tartu
Hind
tasuta
Õppejõud
Triin Marandi
Anu Sarv
Õppekava rühm
Hariduse interdistsiplinaarne õppekavarühm
Õppekeel
Eesti
Eesmärk:
Laiendada õppejõudude teadmisi ja oskusi, kuidas tõhustada oma õpetamistegevust, et üliõpilaste õppimist toetada
Sihtrühm:
TÜ Meditsiiniteaduste valdkonna õppejõud
Kursuse õpiväljundid:
Täiendusõppeprogrammi läbinud õppija:
- on teadvustanud , kuidas üliõpilane õpib ja oskab sellest teadmisest lähtuvalt oma õpetamist kavandada;
- oskab paigutada oma aine õppekava tervikpilti ning kavandada õppimiskeskset õppeprotsessi õpiväljundite, hindamisviiside ja õppemeetodite
kooskõlas;
- teab erinevaid meditsiinivaldkonnas õppimist tõhustavaid õppemeetodeid, oskab valida sobivaid meetodeid õpiväljundite saavutamiseks ning rakendada neid üliõpilaste õppimise toetamisel;
- teab erinevaid hindamise ja tagasiside andmise viise ning oskab anda toetavat tagasisidet;
- tunneb ja järgib õpetamise head tava;
- teab kuidas toetada õppija ülekantavate oskuste arengut
Õppejõud:
Triin Marandi - Õppedisainer
Anu Sarv - PhD, Õpetamisoskuste konsultant Meditsiiniteaduste valdkonnas
Content:
Teema Maht Õppejõud
1. Kuidas üliõpilane õpib? Motivatsioon
Aine- ja õppekava planeerimine,
Üliõpilaste aktiveerimise võtted loengus ja seminaris
Õppijate iseseisva töö ja õppeks ettevalmistamise toetamine
Üliõpilaste hindamine
Ragasiside andmine ja ülekantavate oskuste arendamine
24 Anu Sarv
2. Õppetöö vastastikune vaatlus 10 Anu Sarv
3. Iseseisvad ülesanded 44 Anu Sarv

Hinnainfo:
TÜ MV õppejõududele tasuta
Toimumiskoha info:
Tartu linn Lossi 36-103
Õppekeskkonna kirjeldus:
Õppetöö toimub koolituse läbiviimiseks sobivates õpperuumides, mis on varustatud vajaliku õppetehnikaga ja vastavad tervisekaitse- ja ohutusnõuetele.
Toimumise ajakava ja lisainfo:
Kursuse auditoorne õppetöö toimub 17.09; 1.10; 15.10; 5.11; 19.11; 3. 12 (kokku 6 korda) k 14.00 -17 Lossi 36-103
Nõuded lõpetamiseks:
Osalemine auditoorses õppetöös, kodutööde esitamine Moodle keskkonnas, vähemalt 1 kaasõppija õppetöö vaatlemine
Õpiväljundite saavutatuse hindamise viis:
Eristamata (arv, m.arv, mi)
Hindamismeetodid:
Osalemine auditoorses õppetöös, kodutööde esitamine Moodle keskkonnas, vähemalt 1 kaasõppija õppetöö vaatlemine
Hindamiskriteeriumid:
Osalemine auditoorses õppetöös, kodutööde esitamine Moodle keskkonnas, vähemalt 1 kaasõppija õppetöö vaatlemine
Väljastatav dokument:
tunnistus/tõend
Registreerumise tähtaeg:
13.09.2024
Täiendav info:
Anu Sarv, anu.sarv@ut.ee, +372 5361 4342 (3342)
Programmi kood:
P2OE.TK.004
Täiendusõppe üldinfo:
Elukestva õppe keskus
Ülikooli 18, Tartu, 50090
+372 737 6213

Samas õppevaldkonnas on algamas veel


Toimumise aeg: 24.09.2024 - 26.03.2025 Maht: 6 EAP (156 tundi) Õppetöö vorm: põimõpe Keel: Eesti

Toimumise aeg: 05.09.2024 - 06.09.2024 Maht: 1 EAP (26 tundi) Õppetöö vorm: lähiõpe Keel: Inglise

Toimumise aeg: 21.08.2024 - 22.08.2024 Maht: 0.5 EAP (16 tundi) Õppetöö vorm: lähiõpe Keel: Eesti

Toimumise aeg: 19.09.2024 - 09.01.2025 Maht: 3 EAP (78 tundi) Õppetöö vorm: põimõpe Keel: Eesti

Toimumise aeg: 28.10.2024 - 25.11.2024 Maht: 0.5 EAP (13 tundi) Õppetöö vorm: põimõpe Keel: Inglise
#täiendusõpe
Lähiajal algavad koolitused.
06.10.2021
#täiendusõpe
Vaata 22. aprillil üle veebi Tartu Ülikooli väärikate ülikooli 15. tegutsemisaasta konverentsi.
10.04.2024
#rahvusvaheline #täiendusõpe
Erasmus+ Euroopa-sisese õpirände eesmärk on toetada kõigi kõrgkooli töötajate professionaalset arengut välismaal õpetamise või koolituste abil.
22.01.2024
#tudengile #kooliõpilasele #õppimine #täiendusõpe #esmakursuslane
Teadvelolek on kunst olla käesolevas hetkes koos lahke ja uudishimuliku tähelepanuga. Sa pöörad tahtlikult, praeguses hetkes ja hinnanguvabalt tähelepanu oma mõtetele, tunnetele ning käitumisele
27.11.2023