Vesinikutehnoloogia ja taastuvenergeetika alused

-

Toimumise aeg
Maht
3 EAP (78 tundi)
Õppetöö vorm
veebiõpe
Toimumiskoht
Veebis
Hind
tasuta
Õppejõud
Enn Lust
Vitali Grozovski
Rait Kanarbik
Ove Oll
Meelis Härmas
Õppekava rühm
Keskkonnateadused
Õppekeel
Eesti
Eesmärk:
Vesinikutehnoloogiate ja taastuvenergeetika põhialuste tutvustamine, internetipõhised lahendused
Sihtrühm:
Ettevõtjad, energeetikud, keemiainsenerid, keskkonnakaitse spetsialistid, majandusanalüütikud (soovitavalt MSc kraad või sellega võrdsustatud haridus), kui kohti jääb üle, siis ka muud erialad. Soovitavalt MSc kraad või sellega võrdsustatud haridus.
Kursuse õpiväljundid:
Lõpetanud omavad ülevaadet vesiniku- ja taastuvenergeetika alustest ja tunnevad energia salvestamise ja muundamise seadmete töötamise põhiprintsiipe.

Kursuse lõpetaja:
1. Tunneb taastuvenergeetika põhimõisteid ja oskab neid kasutada valdkonna kontekstis.
2. Omab ülevaadet energia salvestamise süsteemidest, oskab neid võrrelda (efektiivuse, mahtuvuse, võimuse jmt alusel).
3. Tunneb Li-ioonakude, superkondensaatorite ja kütuseelementide tööpõhimõtteid, eeliseid ja puuduseid.
4. Omab süsteemset ülevaadet olulisematest vesiniku saamise ja hoiustamise viisidest, oskab neid võrrelda.
5. Tunneb viise, kuidas leevendada energia tootmise keskkonnamõju (nt süsihappegaasi püüdmise/kasutamise tehnoloogiaid).
6. Oskab argumenteerida, kuidas saab süsinikuheitmeid vähendada erinevates eluvaldkondades (nt transport, elektrienergia tootmine, terasetööstus jmt).
Õpingute alustamise tingimused:
Kuulumine sihtrühma ja soovitavalt MSc kraad või sellega võrdsustatud haridus.
Õppejõud:
Enn Lust - Professor alates 1997 a, lugenud füüsikalise keemia, elektrokeemia, materjaliteaduse, Energy storage, Materials Science, erimaterjalide keemia, taastuvenergeetika jne loenguid.
Vitali Grozovski - PhD, spetsialist alates 2021, publitseerinud mitmeid artikleid monokristallide, elektrokatalüüsi, ning vesiniku eraldumise valdkonnas, juhendanud füüsikalise keemia praktikume.
Rait Kanarbik - MSc, publitseerinud mitmeid artikleid tahkeoksiidsete kütuseelemendi arendamisest, insenertehniline ekspert.
Ove Oll - PhD, teadur alates 2018. a, lugenud Energy Storage, Materials Chemistry jt loenguid.
Meelis Härmas - PhD, teadur alates 2020, publitseerinud mitmeid artikleid superkondensaatorite ja Na-ioon akude teemadel, lugenud Meditsiinilise keemia Energy storage jt loenguid.
Content:
Teema Maht Õppejõud
1. Taastuvenergeetika üldalused, vesinikutehnoloogia üldalused, kütuseelemendid, superkondensaatorid, patareid, elektrolüüserid, vesiniku salvestamine ja transport, tuule- ja päikeseenergia genereerimise võimalused, hajutatud ja tsentraalsed energiasüsteemid. 78 Enn Lust, Vitali Grozovski, Rait Kanarbik, Ove Oll, Meelis Härmas

Hinnainfo:
Koolitust rahastatakse Taaste- ja vastupidavusrahastu investeeringust "Roheoskused ettevõtete rohepöörde toetamiseks".
Toimumiskoha info:
täielikult veebipõhine õpe
Õppekeskkonna kirjeldus:
Õppetöö toimub Tartu Ülikooli e-õppe keskkonnas Moodle.
Toimumise ajakava ja lisainfo:
mittekohustuslik e-konsultatsioon neljapäeviti kl 17.15
Nõuded lõpetamiseks:
Õppematerjalidega tutvumine, kõigi ülesannete teostamine ja eksami sooritamine.
Õpiväljundite saavutatuse hindamise viis:
Eristav (A, B, C, D, E, F, mi)
Hindamismeetodid:
Eksam, mis koosneb testist ja arutlevast osast.
Hindamiskriteeriumid:
Kursuse läbimiseks on vajalik eksami sooritamine (õigete vastuste osakaal vähemalt 60%) .
Väljastatav dokument:
tunnistus
Registreerimise lisainfo:
Registreerumisel palun lisage kindlasti oma töökoht ja amet. Juhime tähelepanu, et registreerumine ei taga automaatselt kohta koolitusel. Info Tartu Ülikooli Moodle keskkonda ja kursusele sisenemise kohta saadetakse osaleja e-posti aadressile kursuse alguskuupäeval.
Täiendav info:
Meelis Härmas, meelis.harmas@ut.ee, +372 +372 737 6636
Programmi kood:
LTKT.TK.006
Täiendusõppe üldinfo:
Elukestva õppe keskus
Ülikooli 18, Tartu, 50090
+372 737 6213

Samas õppevaldkonnas on algamas veel


Toimumise aeg: 16.09.2024 - 11.10.2024 Maht: 1 EAP (26 tundi) Õppetöö vorm: veebiõpe Keel: Inglise

Toimumise aeg: 02.09.2024 - 31.08.2025 Maht: 28 EAP (728 tundi) Õppetöö vorm: põimõpe Keel: Eesti

Toimumise aeg: 04.11.2024 - 01.12.2024 Maht: 1 EAP (26 tundi) Õppetöö vorm: veebiõpe Keel: Inglise

Toimumise aeg: 16.08.2024 - 16.08.2024 Maht: 0.25 EAP (4 tundi) Õppetöö vorm: lähiõpe Keel: Eesti

Toimumise aeg: 02.09.2024 - 29.06.2025 Maht: 20 EAP (520 tundi) Õppetöö vorm: põimõpe Keel: Eesti
#täiendusõpe
Lähiajal algavad koolitused.
06.10.2021
#täiendusõpe
Vaata 22. aprillil üle veebi Tartu Ülikooli väärikate ülikooli 15. tegutsemisaasta konverentsi.
10.04.2024
#rahvusvaheline #täiendusõpe
Erasmus+ Euroopa-sisese õpirände eesmärk on toetada kõigi kõrgkooli töötajate professionaalset arengut välismaal õpetamise või koolituste abil.
22.01.2024
#tudengile #kooliõpilasele #õppimine #täiendusõpe #esmakursuslane
Teadvelolek on kunst olla käesolevas hetkes koos lahke ja uudishimuliku tähelepanuga. Sa pöörad tahtlikult, praeguses hetkes ja hinnanguvabalt tähelepanu oma mõtetele, tunnetele ning käitumisele
27.11.2023