Autor:
Tartu Ülikooli Narva kolledž

Tartu Ülikooli professor Lauri Mälksoo räägib Narvas teisest maailmasõjast ja rahvusvahelisest õigusest

Esmaspäeval, 13. märtsil kell 16 tuleb Narva linna kutsel Tartu Ülikooli Narva kolledžisse rääkima Tartu Ülikooli rahvusvahelise õiguse professor Lauri Mälksoo. Teemaks on teine maailmasõda, rahvusvaheline õigus ja Eesti ajalugu.

Vestlus toimub eesti keeles (sünkroontõlkega vene keelde). Ürituse eestikeelset otseülekannet saab jälgida Narva kolledži Facebooki lehel ja venekeelse sünkroontõlkega ülekannet Narva linna Facebooki lehel.

Professor Lauri Mälksoo käsitleb kohtumisel lähemalt Nõukogude okupatsiooniperioodiga tõstatuvaid rahvusvahelise õiguse küsimusi, näiteks 1940. aasta suve sündmused rahvusvaheliste lepingute ja õiguse seisukohast, nõukogude massirepressioonid Eestis 1940-1941, Eesti Vabariigi taastamine 1991. aasta riikliku järjepidevuse doktriini alusel. Ta vaatleb ka Euroopa inimõiguste kohtu suhtumist nõukogude okupatsiooniperioodi.

#ühiskonnale
Vaimse tervise konverents „Sõna jõud“

Tartu Ülikool kutsub tasuta vaimse tervise konverentsile, kus kõneldakse sõna jõust

#ühiskonnale
Tartu ülikooli stipendiaadid ja diploomitud edasiõppijad Tartu ülikooli aastapäeval 1. dets. 1934. a.

Õigusteaduskond ja Õpetatud Eesti Selts kutsuvad 28. märtsil Vera Poska-Grünthali päevale

#õppimine #ühiskonnale
Üliõpilased eesti keele tunnis

Eesti keeles suhtlema poole aastaga