Üliõpilased kui digitaalses kodanikuühiskonnas osalejad – SDCE

Projekti üldine eesmärk on võimaldada üliõpilastel saada enesekindlateks kodanikeks, kes kasutavad olemasolevate digitehnoloogiate kõiki võimalusi.

Image
students as digital engagers

 

 

 

 

 

september 2020 – august 2022 

Eesmärgid

Kõrgharidusasutustes tuleb senisest enam uuendada kodanikuõpetust. Selle saavutamiseks loome koos kõrgkoolide juhtide ja akadeemiliste töötajatega paindliku digitaalse õppeainete ja erialade ülese kodanikuosaluse tööriistakomplekti ning õppekava. Meie eesmärgid on:

  • suurendada kõrgkoolides digitaalse kodanikuaktiivsuse õpetamise kasulikkuse osas teadlikkust ja pühendumust;
  • koolitada 30 ja teavitada lisaks 180 õppejõudu, et arendada nende digipedagoogilisi oskusi ja toetada kodanikuaktiivsuse integreerimist akadeemilistesse õppekavadesse;
  • pakkuda võimalikult paljudele üliõpilastele võimalust õppida ja osaleda digitaalses kodanikuühiskonnas nende akadeemilisi õpinguid täiendava iseseisva veebipõhise õppe kaudu.

Peamised tulemused

IO1: DIGITAALSE KODANIKUOSALUSE JUHEND (saadaval ka saksaportugali ja eesti keeles). Juhend toob selgelt välja digitaalse kodanikuosaluse asjakohasuse, seose poliitikate, õpetamise ja õppimisega ning illustreerib digitaalse kodanikosaluse võimalusi juhtumikirjeldustega nii institutsionaalsetest kui ka üliõpilaste poolt algatatud digitegevustest.
IO2: 
DIGITAALSE KODANIKUOSALUSE TÖÖVAHENDITE KOMPLEKT (saadaval ka saksa, portugali ja eesti keeles). Töövahendite komplekt pakub praktilisi juhiseid ja vahendeid üliõpilastele ja kõrgkoolide õppejõududele, kes soovivad lisada digitaalse kodanikuosaluse teema oma õppekavadesse või õpetamisstrateegiatesse, pöörates erilist tähelepanu nende enesekindluse suurendamisele digivahendite kasutamisel.
IO3:
DIGITAALSE KODANIKUOSALUSE ÕPPEKAVA & AVATUD ÕPPEMATERJALID (saadaval ka saksa, portugali ja eesti keeles). Õppekava, õppe-eesmärgid, esitlused, juhendid ja juurdepääs mitmesugustele olemasolevatele õppematerjalidele ja -meetoditele pakuvad akadeemilistele töötajatele tervikliku juhendi, kuidas tutvustada kodanikuteooriat pakkudes üliõpilastele nende õpingutega seotud elulisi näiteid.
IO4:
DIGITAALSE KODANIKUOSALUSE MOOC (saadaval ka saksa, portugali ja eesti keeles). Avatud õppematerjalidele tuginedes võimaldab kõigile soovijatele avatud veebipõhine kursus üliõpilastel ja töötajatel täiendavalt arendada oma digitaalse kodaniku oskusi kasutajasõbralikul moel.

Projekt Students as Civic Engagers aitab kaasa digitaalse kodanikuaktiivsuse kui uut tüüpi pädevuse arendamisele, et üliõpilased saaksid ebakindlatel aegadel ja kõrghariduse digiajastul paremini hakkama.

Juhtpartner: Viini Ülikool (Austria)
Partnerid: Euroopa Ülikoolide Täiendusõppe Koostöövõrgustik (EUCEN, Belgia), Tartu Ülikool (Eesti), Minho Ülikool (Portugal), Momentum Marketing Services Ltd. (Iirimaa), Canice Consulting Ltd. (Ühendkuningriik)

Paindlikud täiendusõppes osalemise võimalused Tartu Ülikoolis.

Tasemeõppeained täiendusõppena

Väärikate ülikooli konverents - Tartu Ülikool

Väärikate ülikooli 2023/2024. õppeaasta lõpuaktus

täiendusõppeprogrammid tasemeõppeainetest

Täiendusõppeprogrammid tasemeõppeainetest