Aasta eurooplane 2019 on professor Andres Metspalu

Rahvusvaheline Euroopa Liikumine andis täna Tallinnas Vabal Laval üle aasta eurooplase tiitli, mille pälvis professor Andres Metspalu.

Euroopa Liikumine on auhinda välja andnud alates 2005. aastast ning sellega tunnustatakse eestlasi, kes on andnud väärika panuse Eesti ja Euroopa suhete kujundamisse, toetanud kodanikuühiskonna arengut ning aidanud suurendada Eesti ühiskonna teadlikkust Euroopast. Aunimetuse saajate seas on olnud nii poliitikuid, kultuuritegelasi kui ka kodanikuühiskonna eestvedajaid.

Sel aastal läks tiitel tuntud Eesti geeniteadlasele Andres Metspalule tema töö eest Eesti ja Euroopa teaduse edendamisel. Aunimetuse vastuvõtmisel ütles professor Metspalu: “Mul on suur au see tiitel vastu võtta. Teadlasena olen alati soovinud aidata mõista ja mõtestada küsimusi, mis inimkonna ees seisavad. Hea teaduse alus on avatus ja mõttevabadus ning just need on väärtused, mille eest Euroopa seisab. Viimased 15 aastat Euroopa Liidus on olnud Eesti teaduse jaoks erakordselt viljakad ning mul on hea meel, et olen saanud sellele mitmel viisil kaasa aidata.”

Rahvusvahelise Euroopa Liikumise peasekretär Petros Fassoulas sõnas: “Euroopa Liit on midagi palju enamat kui rahvusriikide rühm või poliitikute võitlusväli. See on eurooplaste püüdlus elada rahu, demokraatia, jõukuse ja võrdsuse ühiskonnas, kus riigid ja rahvad elavad sõbralikult kõrvuti ning tegutsevad koos ühiste huvide nimel. Euroopa Liikumine soovib väärtustada kodanike rolli Euroopa ülesehitamisel ning innustada neid Euroopa väärtusi edasi andma.“

Euroopa Komisjoni Eesti esinduse juht Keit Kasemets tänas Rahvusvahelist Euroopa Liikumist algatuse eest ning ütles: “Euroopa projekti elujõulisuse taga on inimeste vankumatu toetus ja aktiivne kodanikuühiskond, kes märkab ja tunnustab neid tegusaid eestlasi, kes sellesse projekti panustavad. Professor Metspalu on kahtlemata üks neist.“ 

Kandidaatide nimekirja koostas kümneliikmeline žürii, kuhu kuulusid esindajad eri eluvaldkondadest, sealhulgas poliitikast, sotsiaalvaldkonnast ning vabaühendustest. Žürii valis nimekirjast hääletuse teel välja kolm lõppvooru pääsenud kandidaati. Need kolm nime avaldati Euroopa Liikumise veebisaidil ning oma lemmikule said hääle anda kõik soovijad. Võitjaks osutus enim hääli saanud kandidaat.

Rahvusvaheline Euroopa Liikumine on suurim üleeuroopaline Euroopa-meelsete organisatsioonide võrgustik 30 riigis. Sinna kuulub 38 rahvusvahelist ühingut, kuhu on koondunud Euroopa kodanikuühiskonna, ettevõtjate, ametiühingute, vabaühenduste, erakondade, kohalike ametiasutuste ning teadusringkondade esindajad. 70 aastat tagasi loodud liikumise eesmärk on toetada Euroopa koostööd ja lõimumist, mis põhineb rahu, demokraatia, vabaduse, solidaarsuse, võrdsuse, õigluse, inimõiguste ja õigusriigi põhimõtetel. Tänapäeval on Euroopa Liikumise eesmärk innustada inimesi eri elualadelt aktiivselt kaasa mõtlema, kuidas meie ühiseid probleeme koos lahendada. Võtame sõna teemadel, mis on Euroopas olulised ning soovime osaleda liidu tulevikku puudutavates aruteludes, kaasata inimesi ja sidusrühmi neid mõjutavate otsuste tegemisse ning mõjutada poliitikakujundajaid püüdlema avatud, kaasava, läbipaistva ja ühendatud Euroopa poole. 

Loe ka Tartu Postimehe tehtud intervjuud professor Andres Metspaluga. 

Lisateave:
Andres Metspalu, TÜ Eesti geenivaramu juhataja, TÜ Eesti geenivaramu teaduskeskuse genoomika ja biopankade juhtivteadur ja TÜ biotehnoloogia professor, 737 5066, 506 3088, andres.metspalu@ut.ee
Christian Skrivervik,  Euroopa Liikumise poolne kontaktisik, christian.skrivervik@europeanmovement.eu