Autor:
Tartu Ülikooli üliõpilasesindus

Alanud on kandideerimine üliõpilasesinduse juhatusse

Kuni 24. maini on võimalik kõikidel Tartu Ülikooli üliõpilastel kandideerida Tartu Ülikooli üliõpilasesinduse (TÜÜE) juhatuse liikmeks. Üliõpilasesinduse juhatusse kuuluvad esimees ja kaks aseesimeest, kelle ametiaeg kestab 1. juulist 2023 kuni 30. juunini 2025. Üliõpilasesinduse uus juhatus valitakse üliõpilaskonna volikogu istungil 1. juunil.

Kandideerida võib korraga nii esimeheks kui ka aseesimeheks, volikogus täidetakse esimesena esimehe ametikoht.

Kandideerimiseks tuleb saata aadressile tyye@ut.ee järgmised dokumendid:

  • allkirjastatud avaldus koos viie üliõpilasesinduse liikmest soovitaja allkirjaga,
  • elulookirjeldus,
  • motivatsioonikiri,
  • valimisplatvorm,
  • portreefoto.

Viis soovitajat peavad olema üliõpilasesinduse 2022/2023. õppeaasta koosseisu liikmed, kelle seas võivad olla nii instituutide kui ka valdkondade esindajad. Motivatsioonikirjas palume kandidaadil põhjendada, miks sobiks just tema kõige paremini juhtima üliõpilasesindust järgmise kahe aasta jooksul. Valimisplatvormis võiks kandideerija selgitada olenevalt soovitavast ametikohast oma ideid: milliseid uusi ettevõtmisi ta planeeriks, millised oleksid tema tegevuse prioriteedid, millest ta tahaks loobuda jne. Valimisplatvorm peab sisaldama kandidaadi selgesõnalist ülevaadet üliõpilasesinduse tegevusest järgmisel kahel aastal.
 
Üliõpilaskonna dokumentides ei sätestata aseesimeeste ülesandeid, need lepib hiljem kokku juhatus. Küll aga on viimaste aastate jooksul välja kujunenud tava, et üks aseesimees tegeleb rohkem õppeküsimustega, teine arenduse ja esinduse siseeluga. Seega soovitame kandidaatidel oma eelistus kirja panna.

TÜÜE juhatusse kandideerimiseks on tähtis eesti keele oskus. Juhatuse valimisi reguleerib TÜÜE üldine valimiseeskiri.

Rektor Toomas Asser kõnepuldis

Rektor: eelolevatel aastatel tuleb Eesti mõtteline keskpunkt nihutada Kirde-Eestisse

Mees mediteerib ilusate pilvede keskel

Teadveloleku praktika

Raamat "Eestikeelse Tartu ülikooli esimene aastasada"

Eestikeelse ülikooli esimene aastasada jõudis kaante vahele