Alanud on vastuvõtt ingliskeelsetele õppekavadele

2. jaanuaril algas vastuvõtt ingliskeelsetele bakalaureuse- ja magistriõppekavadele. Kõigepealt saavad kandideerida välistudengid, Eesti üliõpilaste vastuvõtt avatakse 1. veebruaril.

2019. aastal võetakse õppima 27 ingliskeelse õppekava alusel, mille seas on kaks bakalaureuseõppekava, üks integreeritud õppekava ja 24 magistriõppekava. Peaaegu kõigil õppekavadel pakutakse sihtstipendiume, mis katavad õppemaksu. Loe lisateavet ingliskeelsete õppekavade kohta.

Magistriõppekavadel on kandideerimise tähtaeg 15. märts.

Bakalaureuseõppekavadel ja integreeritud õppekaval on kandideerimise tähtaeg 15. aprill.

Välistudengid saavad avalduse esitada DreamApply’s, Eesti üliõpilased SAIS-is.

2019. aastal avatakse neli uut ingliskeelset magistriõppekava: biotehnika, heli- ja visuaaltehnoloogia, materjaliteadus ja tehnoloogia ning tänapäeva Aasia ja Lähis-Ida uuringud.

Biotehnika õppekava käsitleb nii bioloogiliste süsteemide rakendamise kui ka insenerarvutuste aluseid ja valmistab ette inimesi, kes on valmis panustama Eesti teadusmahuka tööstuse arengusse. Suurt rõhku pannakse eriala praktiliste oskuste omandamisele. Erialased spetsialiseerumisvõimalused ja tööturu väljund avanevad näiteks biotehnoloogia, biomeditsiini, keskkonnatehnoloogia, biomajanduse, bioressursside väärindamise, energia, toidutööstuse ja kõrgtehnoloogilise põllumajanduse sektoris.

Heli- ja visuaaltehnoloogia õppekaval on kaks suunda: helitehnoloogia ja visuaaltehnoloogia. Erialaõpingute käigus omandatakse süvitsi heli- või valgusdisaini teadmised ning õpitakse tundma suurürituste spetsiifikat. Mõlema suuna üliõpilased võivad valida aineid ja omandada põhjalikud teadmised ka teisest valdkonnast. Üldainetega omandatakse meeskonnajuhtimise, projektijuhtimise ning iduettevõtluse pädevus, samuti tutvutakse erialaspetsiifiliste kultuuriteooriate ja terminoloogiaga.

Materjaliteaduse ja tehnoloogia õppekaval annab materjaliteaduse mooduli läbimine üliõpilasele ülevaatlikud teadmised aine ehitusest, materjalide valmistamise tehnoloogiatest, uurimismeetoditest, rakendusviisidest ja materjaliarendusest. Ettevõtlusmoodul annab alusteadmised ettevõtlusest ning sisaldab seminare oma väikeettevõtte loomise ja arendamise teemal. Valikained lubavad süvendatult õppida mõnda Tartu Ülikoolis arendatavat materjaliteaduse suunda või omandada lisateadmisi majandusest. Praktika käigus saab üliõpilane erialase töö kogemuse ettevõttes või teaduslaboris.

Tänapäeva Aasia ja Lähis-Ida uuringute valdkondadevaheline õppekava hõlmab Aasia ja Lähis-Ida riikide majandust ja ettevõtlust, poliitilist arengut, demograafilist olukorda ning rännet. Õpingute käigus saab tutvuda valitud piirkonna kultuuri ja religiooniga ning analüüsida traditsioonide mõju tänapäeva maailmale. Eraldi teemadena käsitletakse globaliseerumist ning Aasia ja Lähis-Ida kokkupuutepunkte nii Euroopa, Põhja-Ameerika kui ka teiste maailma piirkondadega. Erilist rõhku pannakse valitud riigi või piirkonna keele õppimisele.

Lisateave:

TÜ vastuvõtutalitus
737 6031, 737 5153
sisseastumine@ut.ee
Ülikooli 18-132, Tartu