Autor:
Tartu Ülikool

Alanud on vastuvõtt kevadsemestri mikrokraadiprogrammidesse

Täiskasvanud õppijad saavad alates 21. novembrist registreeruda kõigisse kevadsemestril algavatesse Tartu Ülikooli mikrokraadiprogrammidesse, et omandada lisaeriala või pädevus mõnes kitsamas valdkonnas. 

2022/2023. õppeaasta kevadsemestril pakub Tartu Ülikool 19 mikrokraadiprogrammi ettevõtluse, majanduse, turunduse, infotehnoloogia, hariduse, õiguse ja ühiskonnateaduste valdkonnast. Sealjuures 16 programmi toimub esimest korda ja kolme on menukalt pakutud ka varem. Enamik programmidest jätkub järgmise õppeaasta sügissemestril. Lisaks saab registreeruda juba detsembris algavasse mikrokraadiprogrammi „Hägusate andmete analüüs majanduses ja ärijuhtimises“. 

Tartu Ülikooli õppeprorektor Aune Valk on kindel, et mikrokraadiprogrammid on suure potentsiaaliga uus õpivorm, sest muutuv tööturg ja uued töötamise viisid nõuavad pidevalt teadmiste ja oskuste arendamist ning mikrokraadiprogrammid võimaldavad õppida kiiremas tempos ja paindlikumalt. 

„Mikrokraadiprogramme korraldavad paljud ülikoolid üle maailma, nii ka Tartu Ülikool. Pakume neid juba teist aastat ja sügisel alustas õpinguid ligi 300 õpihuvilist. Täiskasvanud õppijad on mikrokraadiprogrammid kui töötavale inimesele sobiva väiksema koormusega õpivõimaluse väga hästi vastu võtnud: tagasiside järgi toetavad õpingud erialast tööd ja suurendavad konkurentsivõimet tööturul ning 80% tagasisideküsitlusele vastanutest soovitaks mikrokraadiprogrammi oma kolleegile, sõbrale või tuttavale,“ ütles Valk. Programmi läbinul on võimalus edaspidi tasemeõppekava alusel õppimist jätkata ja kõrgharidus omandada. „Tagasisideküsitluse põhjal võib öelda, et seda võimalust kavatseb kasutada üle kolmandiku vastanutest,“ lisas Valk. 

Mikrokraadiprogramm on pikem tervikliku sisuga täiendusõppeprogramm, mis arvestab tööturu vajadustega. Selle maht on 12–30 EAP-d ja õpe kestab enamasti semestri või kaks.  

Mikrokraadiprogramm on loodud tasemeõppeainete põhjal, osalejad õpivad üldjuhul koos üliõpilastega ja õppetöö toimub töötavale inimesele sobivas sessioon- või veebiõppe vormis. 

Mikrokraadiprogrammide alusel oodatakse õppima vähemalt keskharidusega õppijaid, kuid mitmes programmis tuleb arvestada lisatingimustega. Enamikku kevadsemestri programmidesse saab registreeruda 22. jaanuarini. Täpsemat infot mikrokraadiprogrammide sisu, tähtaegade ja tingimuste kohta leiab veebilehelt ut.ee/mikrokraadid iga programmi tutvustuse juurest.

linn

Välismaale õppima: mida võiks teada õpirände planeerimisest

Lilled aulas

Lõpuaktuste ajakava 2024