Algõpetuse professor Krista Uibu räägib õpilasi toetavast õpetamisest

Teisipäeval, 17. septembril kell 16.15 peab Tartu Ülikooli algõpetuse professor Krista Uibu ülikooli muuseumi valges saalis inauguratsiooniloengu „Kuidas toetab õpetaja oma tegevuse kaudu lapse õppimist?“.

Tänu Eesti õpilaste väga headele tulemustele rahvusvahelistes võrdlusuuringutes on hüppeliselt kasvanud huvi selle vastu, kuidas meie õpetaja lapsi õpetab. Selle taustal on kerkinud päevakorda küsimus, mil määral kasutavad klassiõpetajad õpetamistegevusi, mis toetavad ühelt poolt nüüdisaegsete oskuste arengut ja teisalt tagavad õpilastele head akadeemilised tulemused. Teadus- ja võrdlusuuringutest on selgunud, et mõned õpetamistegevused ja ‑strateegiad seostuvad õpilaste õpitulemustega tugevamini ning nende mõju eri vanuses õpilaste akadeemilistele tulemustele on selgem kui teistel.

Professor Krista Uibu ütles, et tänu rahvusvahelistele võrdlusuuringutele on meil üsna hea ettekujutus sellest, mida teevad oma õpilaste heade tulemuste nimel Eesti kolmanda kooliastme õpetajad, kuid märksa vähem teame sellest, kuidas toetavad õpetajad laste akadeemilist edenemist esimeses ja teises kooliastmes. „Inauguratsiooniloengus räägin õpetamistegevustest, mis võimaldavad tõhusalt toetada algklassilaste õppimist ja saavutada häid tulemusi laste emakeeleoskuste arengus,“ tutvustas Uibu.

Tartu Ülikooli haridusteaduste instituudi juhataja Äli Leijeni sõnul võimaldab Krista Uibu teadus‑, õppe- ja arendustöö tugevdada haridusteaduste instituudi positsiooni põhikooli esimese ja teise kooliastme õpetajate väljaõpetamisel. „See aitab haridusteaduste instituudil kanda oma põhivastutust, mis on õpetajahariduse teaduspõhine ja tasakaalustatud edendamine, pidades silmas kõiki kooliastmeid, ning kvaliteetne ja kestlik arendus- ja uurimistegevus algõpetuse valdkonnas,“ selgitas Leijen.

Krista Uibu on saanud 1989. aastal Tartu Ülikoolis eesti filoloogi diplomi, 2005. aastal pedagoogikas teadusmagistrikraadi ja 2010. aastal samal alal doktorikraadi. Ta on töötanud 11 aastat koolis eesti keele õpetajana ning alates 2000. aastast on ta pühendunud klassiõpetajate ettevalmistamisele ja algõpetuse suuna teaduspõhisele arendamisele Tartu Ülikoolis. Krista Uibu algatusel asutati 2013. aastal Eesti Haridusteaduste Ajakiri, mille vastutav toimetaja ta on tänini. Alates 2018. aasta septembrist on Krista Uibu haridusteaduste instituudis õpetajate seminari juhataja.

Uibu on osalenud ka paljudes teadus- ja arendusprojektides ning täiendanud oma õpetamis- ja teadustööoskusi Soomes ja Saksamaal. Tema teadusartiklid on pälvinud auhindu kasvatusteaduslike tööde riiklikul konkursil.

Inauguratsiooniloengust tehakse veebiülekanne, mida saab jälgida videoportaali UTTV vahendusel.

Lisateave:
Krista Uibu, TÜ algõpetuse professor, 520 8579, krista.uibu@ut.ee
Äli Leijen, TÜ haridusteaduste instituudi juhataja, haridusteaduse doktoriõppe programmijuht ja õpetajahariduse professor, 737 6441, ali.leijen@ut.ee

Sandra Sommer
pressiesindaja
tel +372 737 5681
mob +372 5307 7820