Andmed ja andmete kaitse

Euroopa Sotsiaaluuringu andmed on kõigile vabalt kasutamiseks ja allalaadimiseks ESS rahvusvaheliselt leheküljelt. Statistika jaoks tuleb ennast enne kasutajaks registreerida. Andmete vastutav töötleja on City University Londonis.

ESSi andmeid on võimalik analüüsida ka ilma spetsiaalse arvutitarkvarata lehel  http://nesstar.ess.nsd.uib.no/webview/. Analüüs toimub Nesstar WebView programmiga. Esimesel kasutamisel soovitame võtta appi juhendi või õppevideo http://samm.ut.ee/nesstar.

ESS andmetelt saadud tulemuste publitseerimisel tuleb viidata uuringule (vt. instruktsioone). Lisaks palun registreeri publikatsioon ka rahvusvahelises andmebaasis või kirjuta mare.ainsaar@ut.ee.

All tabelis on viited andmete alla laadimise kohtadele ja ankeetidele. Andmete alla laadimiseks tuleb sisse logida enda tavalise e-posti aadressiga. Seda informatsiooni kasutatakse statistika jaoks. Uus kasutaja peaks ennast esimesel korral registreerima lingi New user? alt. Programm ise annab märku kui midagi tuleb teha!

Aasta    Andmed        Ankeet   Lisaküsimustik   Kaardid
2002 ESS1 ENG ENG ENG
2004

 
ESS2

  
ENG
EST
RUS
ENG
EST
RUS
ENG
EST
RUS
2006

 
ESS3

 
ENG
EST
RUS
ENG
EST
RUS
ENG
EST
RUS
2008

 
ESS4

 
ENG
EST
RUS
ENG
EST
RUS
ENG
EST
RUS
2010

 
ESS5

 
ENG
EST
RUS
ENG
EST*
RUS*
ENG
EST
RUS
2012

 
ESS6

 
ENG
EST
RUS
ENG
EST*
RUS*
ENG
EST
RUS
2014

 
ESS7

 
ENG
EST
RUS
ENG
EST*
RUS*
ENG
EST
RUS
2016

 
ESS8

 
ENG
EST
RUS
ENG*
EST*
RUS*
ENG
EST
RUS
2018

 
ESS9

 
ENG
EST
RUS
ENG*
EST*
RUS*
ENG
EST
RUS
2020/21

 
ESS10

 
ENG
EST
RUS
ENG*
EST*
RUS*
ENG
EST
RUS

* Lisaküsimustik on koos peaküsimustikuga.

Andmete kaitse

Vastaja andmete kaitse on meie jaoks oluline. Uuringu andmeid kogutakse teaduse jaoks ja ühiskonna huvist lähtuvalt järgides kõiki andmekaitse seadusi ja häid tavasid.

Mis juhtub kogutud andmetega?

  • ESS andmed on konfidentsiaalsed ja neid hoitakse vastavalt andmete kaitse seadustele.
  • Ainult Statistikaametil on inimeste kontaktiandmed (nimi, aadress).
  • Kui andmed on kokku kogutud siis kindlustatakse, et andmete kaudu ei saaks kedagi tuvastada. Seejärel saadetakse anonüümsed andmed uuringu rahvusvahelisse arhiivi Norras (NSD - Norwegian Centre for Research Data, Bergen, Norway). Andmete volitatud töötleja on City University Londonis.

 
Vastaja õigused
Seni kui andmed on veel seostatavad inimesega on õigus nõuda informatsiooni enda andmete kohta või andmete kustutamist. Kui andmetelt võetakse ära aadress ja nimi, ei ole see enam võimalik.

Vastajal on alati õigus esitada päringuid ja kaebusi Eesti Andmekaitse Inspektsioonile või Inglismaa andmekaitse asutusse (UK Information Commission’s Office), sest selle uuringu peakorter on Londonis ja seal asub ka andmete vastutav töötleja.

Küsimuste või probleemide puhul võib alati pöörduda ka ESS koordinaatori poole Eestis Mare Ainsaar (mare.ainsaar@ut.ee) või ESS andmete kaitse isiku poole  dpo.esseric@europeansocialsurvey.org.

tuugenid meres

Põhjatraalide eest kaitstud meretuulepargid toimivad mõneti kaitsealadena

Andres Tennus

Peeter Kenkmann kaitseb doktoritööd „Autoritaarrežiimi areng Eestis aastatel 1934–1940: põhiseaduse ja kaitseseisukorra roll“

Doktoritöö

Valentina Punzi kaitseb doktoritööd „Making (hi)stories in Amdo: voices, genres, and authorities“