Äriideede programmis arendavad üliõpilased lahendusi ka koroonakriisi leevendamiseks

Eriolukord on toonud Tartu Ülikooli Startup Labi äriideede arendamise programmi Starter Tartu nii suuri muutusi kui ka inspiratsiooni. Veebruaris Tartu Ülikooli Delta keskuses moodustatud meeskonnad on eriolukorrale vaatamata jätkanud ideede arendamist virtuaalselt, pakkudes lahendusi ka koroonakriisi leevendamiseks.

Startup Labi äriideede arendusprogramm Starter Tartu algas 27. veebruaril Ideede häkatoniga. Häkatonil moodustati 18 meeskonda, kelle ideed olid seotud muusika, tervishoiu, keskkonna ja tehnoloogiaga. Avaüritusel osalenud meeskonna QS liikmed arvasid, et Eesti ettevõtlusmaastik on küps uuteks tegudeks. Sisuliselt on ühe või kahe telefonikõne kaugusel keegi, kes oskab suunata või aidata.

Ideedena nootide jagamine, prügi sorteerimine ja vaimne tervis

Meeskond Soil loob näiteks veebirakendust, mis koondab kõik musitseerimiseks vajalikud noodid. Rakendus võimaldab noote õpilaste või bändiliikmetega lihtsalt ja mugavalt jagada ning vajadusel ka nootidele märkmeid teha. Meeskonnaliikmed on ise muusikud ja leiavad, et paberilehtede kasutamine tekitab lisaks paberi raiskamisele ka palju probleeme. “Oleme mentoritelt saanud head tagasisidet ja lisaks leidnud endale ka esimesed kasutajad, kes suure huviga meie teenust testivad,” ütles Tartu Ülikooli arvutiteaduse instituudi tudeng ja meeskonna Soil juht Kristjan Pärn.

Meeskond Sorter töötab välja mobiilirakendust, mis aitab inimestel jäätmeid nende triipkoodi abil õigesti sorteerida. Idee sai alguse sellest, et üsna sageli satub inimeste kätte pakendeid, mille sorteerimisel tekib kahtlusi. Teema on meeskonnaliikmete jaoks oluline ja tänu heale omavahelisele koostööle liigutakse jõudsalt ka lahenduse poole.

Praeguses eriolukorras, kus vaimse tervisega seotud probleemid on tõusteel, muutuvad aina olulisemaks teenused, mis neid probleeme lahendaks. Mindlift on platvorm, mis ühendab abivajajad vaimse tervise ala ekspertidega. Abivajajad saavad patvormil suhelda valitud ekspertidega kas sõnumite, kõne või video teel, ja seda ilma pikkade ooteaegadeta või kallite teenustasudeta. Lisaks paljudele teistele Starter Tartu liikmetele osalesid ka nemad ülemaailmsel häkatonil The Global Hack, et anda oma panus koroonakriisi leevendamiseks. Mindliftil valmis prototüüp ning lisaks jõudsid nad sadade meeskondade seast 14 parima hulka vaimse tervis kategoorias.  “COVID-19 puhangul on olnud suur mõju igaühe elule ja võimalus leida probleemidele isegi väikesed lahendused on väga motiveeriv,” laususid MindLifti meeskonnaliikmed.

Programm kulgeb edukalt ka eriolukorra ajal

5. märtsil võtsid meeskonnad osa ärimudeli arendamise töötoast, mille viis läbi mentor ja ärimudeli ekspert Taavi Tamm. 12. märtsil toimunud Liftikõne ABC töötoas harjutasid meeskonnad Harald Lepiski juhendamisel mõjusalt ja meeldejäävalt oma toodet või teenust kuulajaskonnale esitlema.

Selleks, et eriolukorra tõttu programmi mitte katkestada, tuli meeskondade oodatuim üritus „Mentorite tagasiside karussell“ korraldada veebi vahendusel. Spetsialistidega kohtudes saadi tagasisidet, vajalikke kontakte ja väärt nõuandeid. Kui varasemalt on üritus toimunud ühel õhtul, kus mentorid ja meeskonnad omavahel kohtuvad, siis seekord kestis uudses formaadis üritus üle mitme nädala. Tartu Ülikooli arstiteaduse tudeng Oliver Tomson meeskonnast MindLift rõhutas, et kohtumine mentoritega aitas paika panna eesmärgid ja koostada vajalik tegevuskava.

Esmakordselt toimus veebi vahendusel ka tootearenduse seminar, mida viis läbi Nevercode’i kaasasutaja Triin Kask. 2. aprillil toimunud avatud veebiseminarist võttis osa üle 40 kuulaja. Osalejad olid rahul võimalusega kaasa lüüa otse enda kodust ja soovitasid seda formaati ja järgmiste ürituste korraldamisel kasutada. Veel kiitsid osalejad Triinu väga eluliste näidete eest.

Starter Tartu programmi tulevased üritused toimuvad veebiseminaridena, millest saavad osa võtta kõik soovijad. Üritustel osalejad saavad teadmisi turunduse, ettevõtte finantside kui ka äriidee esitlemise kohta. Programm lõpeb noorte äri- ja projektiideede võistlusega Kaleidoskoop, mis toimub veebi vahendusel.

Startup Lab on Tartu Ülikooli majandusteaduskonna allüksus, mis pakub tegevuspõhist ettevõtlusõpet ja eelinkubatsiooniteenuseid. Äriideede arendusprogrammiga Starter Tartu liitunud meeskonnad osalevad töötubades, kuhu on kaasatud ettevõtjaid ja startup maastikul kogenud mentorid.

Lisateave: Andres Vaher, Tartu Ülikooli Startup Labi turundus- ja kommunikatsioonijuht, 5558 7359, andres.vaher@ut.ee