Arvutiteaduse instituut võõrustab rahvusvahelisel konverentsil andmehalduse ja infosüsteemitehnoloogia uurijaid

24.–26. augustini toimub Tartu Ülikoolis 25. andmebaaside ja infosüsteemide alane Euroopa konverents (ADBIS), mis toob kokku andmehalduse ja infosüsteemitehnoloogia uurijad kogu maailmast. Konverentsil osalejaks (nii veebis kui ka Tartus kohapeal) saab registreeruda kuni ürituse alguseni. 

ADBISe konverentsisari sai alguse aastal 1997 eesmärgiga luua sidemeid Lääne- ja Ida-Euroopa (mh endiste NL riikide) infotehnoloogiateadlaste vahel. Esimene konverents toimus Peterburis ja edasisi konverentse on peetud kordamööda Ida- ja Lääne-Euroopas. Aastate jooksul on ADBISest saanud rahvusvaheline sündmus, mis meelitab kokku osalejaid üle maailma.

Konverents koosneb tehnilistest sessioonidest ja kutsutud tippteadlaste ettekannetest. Sel aastal arutletakse erinevatel andmebaaside ja nendega seotud tehnoloogiate teemadel, võttes vaatluse alla keerukad probleemid ning pakkudes neile leidlikke ja tõhusaid lahendusi. Teemad hõlmavad näiteks suurandmeid, sotsiaalmeedia andmete analüüsi ja andmebaasipäringuid. ADBISel käsitlevatel teemadel on tähtis roll tänapäevaste andmebaaside ja infosüsteemide arendamisel, mis omakorda moodustavad tänapäevaste digiteenuste selgroo. 

Konverentsi korraldavad Tartu Ülikooli arvutiteaduste instituudi infoturbe uurimisrühma juht professor Raimundas Matulevicius ja infosüsteemide uurimisrühma juht Marlon Dumas.

Raimundas Matulevicius märkis, et selle aasta konverents on eriline, sest toimub hübriidvormis: osaleda saab nii veebis kui ka TÜ Delta keskuses kohapeal. “Hübriidvorm toob kaasa mõned korralduslikud katsumused, end pakub samas suurepärast võimalust rikkalikumaks suhtluseks rohkemate osalejatega kui traditsioonilisel konverentsil ning ühendab endas füüsilise ja veebikonverentsi eelised,” ütles Matulevicius. 

Marlon Dumas lisas, et selline hübriidvorm võib koroonajärgses maailmas standardiks saadagi. “On põnev näha, kuidas rahvusvahelised teaduskonverentsid liiguvad veebi- ja hübriidvormi suunas. Meil on tõeliselt hea meel, et saame ADBISe 25. konverentsi korraldada ja tuua Tartusse nii füüsiliselt kui ka virtuaalselt kokku tõeliselt rahvusvahelise juhtivate IT-teadlaste seltskonna,” sõnas Dumas. 

ADBIS 2021 kolm põhiesinejat on maailmatasemel eksperdid kolmelt kontinendilt: Ameerikast, Aasiast ja Euroopast. Esimese põhiettekande kvaliteetsete suurandmete teemal peab AT&T andmebaasiuuringute juht dr Divesh Srivastava. Teisena räägib Katari arvutusteaduste instituudi (Qatar Computing Research Institute) andmeanalüüsi osakonna teadusdirektor dr Sanjay Chawla ühest paljulubavast tehisintellekti tehnoloogiast: stiimulõppest. Kolmanda põhiettekande, andmevahetusest e-valitsemises, peab Tallinna Tehnikaülikooli infosüsteemide töörühma juht professor Dirk Draheim.

ADBIS 2021 üks eesmärk on luua tingimused, kus kogenumad teadlased saaksid jagada oma teadmisi ja oskusi noorteadlastega. Selleks toimub konverentsi raames hulk töötube intelligentsest andmehaldusest, protsessiavastusest ja -analüüsist, andmesüsteemide haldusest ja võrguteadusest. Lisaks kuulub konverentsi programmi doktoriõppe konsortsium, kus andmebaaside ja infosüsteemidega tegelevad doktorandid saavad tutvustada oma ideid ja seniseid teadussaavutusi. 

Rohkem teavet konverentsi kohta leiab siit

Lisateave:
Raimundas Matulevicius, Tartu Ülikooli infoturbe professor, 737 5421, raimundas.matulevicius@ut.ee
Marlon Dumas, Tartu Ülikooli infosüsteemide professor, 737 5473, marlon.dumas@ut.ee