Aune Valk: rahapuuduse kõrval on kõrghariduses teisigi valupunkte

Rahastusmehhanismid peavad toetama seda, et eri taustaga noored jõuaksid ülikooli ja saaksid pühenduda õpingutele vanemate toetusest sõltumata; et õppida saaks piisav arv üliõpilasi; et kvaliteetne õpe oleks väärtustatud; et ülikoolid oleksid huvitatud elukestva õppe pakkumisest ja et valdkondadesse, kus meie enda spetsialistidest ei jätku, saaksid õppima ja hiljem töötama tulla välistudengid.

Praeguse rahastusmudeli puudus pole vaid selles, et rahastus on aasta-aastalt vähenenud, vaid see on kõigis eelnimetatud punktides tekitanud ka tõsiseid vajakajäämisi. Praeguse süsteemiga ei võimaldata üliõpilastel õpingutele pühenduda, piiratakse ligipääsu, ei hinnata kvaliteetsemat õpet, ei toetata täiskasvanud õppijale paindlike õppevõimaluste loomist ega läheneta strateegiliselt välistudengite kaasamisele.

Aune Valk on Tartu Ülikooli õpeprorektor.

Loe pikemalt Eesti Päevalehest.

#ülikoolist

Tartu Ülikooli keskkonnatervishoiu professori Hans Orru inauguratsiooniloeng

21. veebruaril kell 16.15 toimub Tartu Ülikooli aulas Tartu Ülikooli keskkonnatervishoiu professori Hans Orru inauguratsiooniloeng „Kuidas keskkond meie tervist mõjutab“
#ühiskonnale #ülikoolist
Tartu Ülikooli peahoone sambad

Ülikoolide nõukogud: kõrghariduse alarahastamine ohustab meie demokraatiat ja julgeolekut

#ülikoolist
Digiprügi

Digikoristusnädalal osaledes saame liikuda keskkonnasäästlikuma ühiskonna poole