Coimbra grupp

Coimbra grupp (Coimbra Group, CG) on 1987 aastal loodud koostöövõrgustik, mis ühendab Euroopa klassikalisi teadusülikoole. CG liikmesülikoole lähendavad teineteisele sarnane profiil ning ajaloo ja traditsioonide respekteerimine, ühendatuna kõrge akadeemilise tasemega. CG sihiks on kanda edasi universitas'e ideed, tugevdades liikmesülikoolide vahelisi akadeemilisi ja kultuurisidemeid, luues eelkõige eeldused hästitoimivaks infovahetuseks ning arendades teadlas- ja üliõpilasvahetust.

Tartu ülikool võeti Coimbra gruppi vastu 2003. aasta üldkogul, mis toimus 23.-26. aprillini Granadas. Kuulumine CG tasemel organisatsiooni annab Tartu Ülikoolile veel ühe kaaluka võimaluse osaleda teadus- ja hariduspoliitika aruteludes ja uute suundade arendamises.

CG võrgustiku liikmesülikoolid pakuvad stipendiume lühiajalisteks viibimisteks oma ülikoolides doktorantidele või noortele õppejõududele. Rohkem infot: CG Stipendiumid

Kuna CG liikmete arv arv pole suur (40), on võrgustiku ülesehitus paindlik ning suhteliselt mitteformaalne, võimaldades ladusat koostööd rektorite, teaduskondade esindajate ning välissuhete osakondade vahel. Praeguseks ei piirdu võrgustiku huvi enam pelgalt Lääne-Euroopaga, vaid CG projektid haaravad kaasa ka Kesk- ja Ida-Euroopa, Aafrika, Lõuna-Ameerika ja EL-i mittekuuluvate Vahemeremaade ülikoole.

Deklaratsioonid:

Coimbra grupi aastakoosolek Tartu ülikoolis 2006. aastal ja Tartu deklaratsioon (2006)

Praha deklaratsioon (2016)  allkirjastati 76 COIMBRA gruppi ja UNICA a EUROPAEUM assotsiatsioonidesse kuuluvate ülikoolide poolt 13. mail 2016. a.  toimunud  konverentsil Praha Karli Ülikoolis. Deklaratsioonis tuuakse välja, et haritud „maailmakodanikud“ on vähem mõjutatud erinevatest ideoloogiatest ning lihtsustatud loosungitest ja suudavad objektiivsemalt analüüsida maailmas aset leidvaid sündmusi.  Ülikoolide ülesandeks on valmistada ette noored, kes suudavad kriitiliselt mõelda ning peavad  lugu demokraatlikest väärtustest.

Poitiers’ deklaratsioon (2016) allkirjastati Coimbra gruppi ülikoolide ja omavalitsuste vahel 9. juunil 2016. a. Poitiers’ raekojas. Deklaratsioon määratleb Coimbra grupi ülikoolide ja nende omavalitsuste vahelise koostööraamistiku koos konkreetsete eesmärkide ja tegevuskavaga. 

Soome lipp

Soome president Alexander Stubb külastab Tartu Ülikooli

Kuresoo villpead

Rahvusvaheline ökosüsteemide taastamise konverents toob Tartusse tipptasemel teadmised

Enlighti kaasatuse konkurss

Tartu Ülikooli üliõpilasi oodatakse kandideerima Enlighti kaasatuse auhinnale