Dokumentide väljastamisega seotud teenustasud

Hinnad on eurodes, käibemaksuga.

Diplomi või residentuuri tunnistuse duplikaat    8,00
Õpetajakoolituse tunnistuse, internatuuuri tunnistusi või residentuuri kutsetunnistuse duplikaat    7,00
Akadeemilise õiendi (sh ingliskeelse akadeemilise õiendi) duplikaat    10,00
Ingl. keelne diplomilisa enne 01.01.2004 lõpetanuile (Diploma Supplement), esimene eksemplar    tasuta
Ingl. keelne diplomilisa enne 01.01.2004 lõpetanuile (Diploma Supplement), korduseksemplar    1,50
Ingliskeelne tõend õppetulemuste kohta    10,00
Koopia isikutoimikust (leht)    0,15
Diplomi esilehe tõlge inglise keelde    3,00
Lõpudokumentide saatmine Eestisse (tähitud maksikiri)    8,00
Lõpudokumentide saatmine välismaale (tähitud maksikiri)    15,00

 

Lõpetamisel väljastatavad dokumendid

#koostöö #kultuur #õppimine #õpetamine #rahvusvaheline
Konverents

Enlighti õpetamise ja õppimise konverents ootab esinejaid

#instituudist #õppimine #õpetamine #rahvusvaheline #tunnustamine #vilistlane
Skytte aktus

Skytte instituudi lõpuaktus 2023

#õppimine
Tartu Ülikooli Sihtastuse diplom Foto Andres Tennus

Tartu Ülikooli Sihtasutus ootab üliõpilasi kevadsemestri stipendiumidele kandideerima