Dokumentide väljastamisega seotud teenustasud

Hinnad on eurodes, käibemaksuga.

Diplomi või residentuuri tunnistuse duplikaat    10,00
Õpetajakoolituse tunnistuse, internatuuuri tunnistuse või residentuuri kutsetunnistuse duplikaat    10,00
Akadeemilise õiendi (sh ingliskeelse akadeemilise õiendi) duplikaat    15,00
Ingl. keelne diplomilisa enne 01.01.2004 lõpetanuile (Diploma Supplement), esimene eksemplar    tasuta
Ingl. keelne diplomilisa enne 01.01.2004 lõpetanuile (Diploma Supplement), korduseksemplar    2,00
Ingliskeelne tõend õppetulemuste kohta    15,00
Koopia isikutoimikust (leht)    0,20
Diplomi esilehe tõlge inglise keelde    4,00
Lõpudokumentide saatmine Eestisse (tähitud maksikiri)    10,00
Lõpudokumentide saatmine välismaale (tähitud maksikiri)    18,00

 

Lõpetamisel väljastatavad dokumendid

Lilled aulas

Lõpuaktuste ajakava 2024

SAIS - Tartu Ülikool

Sisseastumise infosüsteemis saab nüüd kontrollida uuesti tasuta õppima asumise õigust

Jaan Vihalemm

Teadmussiirdedoktorant ühendab töö ja õpingud