Dokumentide väljastamisega seotud teenustasud

Hinnad on eurodes, käibemaksuga.

Diplomi või residentuuri tunnistuse duplikaat    8,00
Õpetajakoolituse tunnistuse, internatuuuri tunnistusi või residentuuri kutsetunnistuse duplikaat    7,00
Akadeemilise õiendi (sh ingliskeelse akadeemilise õiendi) duplikaat    10,00
Ingl. keelne diplomilisa enne 01.01.2004 lõpetanuile (Diploma Supplement), esimene eksemplar    tasuta
Ingl. keelne diplomilisa enne 01.01.2004 lõpetanuile (Diploma Supplement), korduseksemplar    1,50
Ingliskeelne tõend õppetulemuste kohta    10,00
Koopia isikutoimikust (leht)    0,15
Diplomi esilehe tõlge inglise keelde    3,00
Lõpudokumentide saatmine Eestisse (tähitud maksikiri)    8,00
Lõpudokumentide saatmine välismaale (tähitud maksikiri)    15,00

 

Lõpetamisel väljastatavad dokumendid

Mees mediteerib ilusate pilvede keskel

Teadveloleku praktika

prokrastineerimine

Viivlejate kahe teraga mõõk

Eerik Kergandbergi konverents

„(Kriminaal)menetlusest tähtedeni: professor Eerik Kergandbergi juubelikonverents“