Eesti ettevõtted saavad alates sügisest nõu tehisintellekti ja robootika rakendamiseks tööstuses

1. oktoobril alustab tegevust tehisintellekti ja robootika teenuskeskus (AI & Robotics Estonia EDIH), mis hakkab pakkuma Eesti tööstusettevõtetele nõu, kuidas rakendada tehisintellekti ja robootikat oma toodete ja teenuste väljatöötamisel. Teenuskeskust toetab Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium ning tegevusi viivad ellu Eesti ülikoolid ja teaduspargid.

Ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister Andres Suti sõnul on teenuskeskuse fookus väike- ja keskmise suurusega ettevõtete nendel teenustel, mis puudutavad digitehnoloogiate arendust ning rakendamist. „Ettevõtetele on vaja uusi digitaalseid lahendusi, mis reaalsuses on ülikoolides juba olemas: näiteks pilvetehnoloogia, tehisintellekt ja infoturve. Nüüd saab kokku viia sünergia ülikoolide teabe ja oskuste ning ettevõtete vajaduste vahel nii prototüüpide kui ka teenuste arendamiseks,“ ütles minister.

Tallinna Tehnikaülikooli ettevõtlusprorektor Sven Illing lisas, et Eesti ülikoolid soovivad olla Eesti ettevõtetele innovatsiooni loomisel toeks. „Ainuüksi tehnikaülikoolil on aastas üle saja ettevõtluslepingu kogumahuga 10 miljonit eurot. Ülikoolide ja partnerite poolt loodava uue tehisintellekti ja robootika teenuskeskusega toetame fokuseeritult ettevõtete digitaliseerimist,“ selgitas Illing.

Tartu Ülikool panustab keskusesse võimekusega tehisintellekti, suurandmete ja robootika alal. „Ettevõtete vajaduste kindlakstegemine ja selle baasil korduvate probleemide esiletoomine ning lahenduste otsimine on ülikooli jaoks ka väljakutse, kuid sünergia otsimiseks hädavajalik samm. Koos partneritega püüame leida oma tugevate külgede kombinatsioone, mille abil tagada ettevõtetele üks ühine värav digitaliseerimise ja automatiseerimise arendamiseks,“ ütles Tartu Ülikooli arvutiteaduse instituudi juhataja professor Jaak Vilo. 

„Keskuse loomise ajendiks on soov viia ülikoolid tööstusele lähemale, pakkudes ettevõtetele uudseid erilahendusi, mida nad eraturult ei leia – on selleks siis uue tehnoloogia või tarkvara testimine, andmeanalüüsimeetodid, pilvelahendused, ennetav hooldus või digitaalsete kaksikute arendus,“ täiendas keskuse juht Kirke Maar.

Teenuskeskus hakkab pakkuma koolitusi ja nõustamist, et aidata

  • ettevõtteid protsesside digitaliseerimisel tehisintellekti ja robootika vallas;
  • arendada robootika ja tehisintellekti demoprojekte;
  • algatada koostöövõrgustikke, et leida innovatsiooniprojektidele lisarahastust.

Nõustamine lähtub ettevõtete vajadustest ja selle mõju tööstuse digitaliseerimisel peab olema selgelt mõõdetav.

Samuti plaanitakse viia kokku kliente ja teenusepakkujaid, kelleks võivad olla näiteks tehisintellekti lahenduste loojad, robotsüsteemide arendajad ja tarnijad ning erasektoris digitaliseerimise strateegiate koostajad.

Ka aitab keskus hinnata ettevõtete digiküpsust ning pakub võimalust esitleda lahendusi, tehnoloogiat ja tarkvara enne suurte investeeringute tegemist.

Keskuse eestvedaja on Tallinna Tehnikaülikool, partneriteks on Tartu Ülikool, Eesti Maaülikool, Teadus- ja ärilinnak Tehnopol, Tartu Teaduspark ja IMECC OÜ.

Koostööpartneritena on kaasatud erialaliidud, klastrid, kaubanduskoda, telekommunikatsioonifirmad, robotsüsteemide arendajad, pangad, robotite maaletoojad jt.

Tehisintellekti ja robootika teenuskeskus on Eesti lüli Euroopa digitaalsete innovatsioonikeskuste võrgustikus (ingl European Digital Innovation Hubs ehk EDIH). Eesti keskuse ettevalmistamist ja käivitamist toetab Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium alates selle aasta 1. juunist. Lisaks nõustamisele on keskuse oluline eesmärk kaasata ka lisaraha ettevõtete innovatsiooniprojektide toetamiseks (nt Euroopa Regionaalarengu Fondilt, programmist „Horisont“ ja investoritelt).

Keskuse ettevalmistamine ja töölepanek võtab aega kümme kuud ning oktoobris alustab keskus teenuste osutamist. 

Lisateave:
Jaak Vilo, Tartu Ülikooli arvutiteaduse instituudi juhataja, professor, akadeemik, 504 9365, jaak.vilo@ut.ee
Kirke Maar, tehisintellekti ja robootika teenuskeskus, kirke.maar@taltech.ee