Eksperdid ESS-st

Vaata ja kuula, mida ütlevad erinevate valdkondade eksperdid Euroopa Sotsiaaluuringu olulisuse kohta.

ESS-i olulisus uuringumetodoloogiliselt

Anu Realo, Eesti Teaduste Akadeemia uurija-professor

 

ESS-i olulisus demokraatia uurimisel

Piret Ehin, Tartu Ülikooli riigiteaduste instituudi vanemteadur

 

ESS-i olulisus poliitikakujundamises

Tatjana Kiilo, Haridus- ja Teadusministeeriumi analüüsiosakonna asejuhataja

 

ESS-i olulisus õigusteaduses

Anna Markina, Tartu Ülikooli õigusinstituudi lektor

 

ESS-i olulisus õppetöös

Liina-Mai Tooding, Tartu Ülikooli ühiskonnateaduste instituudi dotsent

 

ESS-i olulisus väärtuste uurimises

Laur Lilleoja, Tartu Ülikooli ühiskonnateaduste instituut, väärtusteuurija

 

ESS-i olulisus erinevate andmekogude ristkasutuses

Merike Sisask, Eesti-Rootsi Vaimse Tervise ja Suitsidoloogia Instituudi tegevdirektor

 

ESS-i olulisus valimiskäitumise uurimises

Mihkel Solvak, Tartu Ülikooli riigiteaduste instituudi teadur

 

ESS-i olulisus poliitikakujundamises

Aune Valk, Haridus- ja Teadusministeeriumi analüüsiosakonna juhataja

 

ESS-i olulisus majandusprotsesside uurimisel

Tiiu Paas, Tartu Ülikooli majandusteaduskonna ökonomeetria professor

 

ESS-i olulisus tervishoiu alal

Anneli Uusküla, Tartu Ülikooli tervishoiuinstituudi epidemoloogia professor

 

ESS-i olulisus teaduse infrastruktuurina

Indrek Reimand, Haridus- ja Teadusministeeriumi kõrghariduse ja teaduse asekantsler

Mees jooksulindil

Madala intensiivsusega treeningu mõju jääb raskesti ennustatavaks

diplomid

Natàlia Pujol Gualdo kaitseb doktoritööd "Naiste reproduktiivtervisega seotud tunnuste geneetiliste seoste tõlgendamine"

Lodumets

Eesti märgade elupaikade seisund on väga nukker