# teadus

Yogesh Kumar kaitseb doktoritööd „M-N4 makrotsüklilised katalüsaatorid hapniku redutseerumis- ja eraldumisreaktsiooni elektrokatalüüsiks“

21. detsember kell 10.15 kaitseb Yogesh Kumar keemia erialal doktoritööd „M-N4 macrocycle-based catalysts for electrocatalysis of oxygen reduction and oxygen evolution​​​​​​​“ („M-N4 makrotsüklilised katalüsaatorid hapniku redutseerumis- ja eraldumisreaktsiooni elektrokatalüüsiks“).

Abasi-amefon Obot Affia kaitseb doktoritööd „A Framework and Teaching Approach for IoT Security Risk Management“

Abasi-amefon Obot Affia kaitseb doktoritööd „A Framework and Teaching Approach for IoT Security Risk Management“