Erkki Ruoslahti

 

Image
Erkki Ruoslahti

Et tunnustada professor Erkki Ruoslahtit pikaajalise koostöö eest Tartu Ülikooliga vähibioloogia, nanomeditsiini ja ravimiarenduse uurimissuundade arendamisel, on Tartu Ülikool nimetanud ta audoktoriks arstiteaduse alal. 

Erkki Ruoslahti on sündinud 16. veebruaril 1940 Soomes Imatras. Aastal 1965 lõpetas ta Helsingi Ülikooli arstiteaduskonna ja kaks aastat hiljem kaitses samas filosoofiadoktori kraadi immunoloogias. Aastatel 1967–1976 töötas ta erinevatel akadeemilistel ametikohtadel Helsingi ja Turu ülikoolis. 

1976. aastal siirdus Ruoslahti Californiasse, kus ta kõigepealt töötas aastani 1979 City of Hope’i Vähiuuringute Keskuses. Pärast seda on tema karjäär olnud seotud praeguse Sanford Burnham Prebyse Meditsiiniuuringute Instituudiga La Jollas. Lisaks uurimisrühma juhi ja professori tööle (1979–2020) täitis Ruoslahti instituudis teadusdirektori (1979–1995) ning tegevdirektori ja presidendi (1982–2001) kohuseid. Peale selle oli ta valitud külalisprofessoriks California Ülikoolis San Diegos (1980–2004) ja Santa Barbaras (2003–2015). 

Professor Ruoslahti on rahvusvaheliselt tunnustatud biomeditsiiniteadlane, kes on aastakümneid tegutsenud teaduse ja ravimiarenduse eesliinil. Tema töö tulemusel on rakubioloogiaõpikutesse jõudnud hulk fundamentaalteaduslikke avastusi (nt rakkude adhesiooni ja migratsiooni molekulaarmehhanismide väljaselgitamine ning veresoonte „postiindeksite“ süsteemi kontseptsiooni väljatöötamine), millele on järgnenud siirdemeditsiiniline arendustöö (tromboosivastased ravimid ja 2022. aasta seisuga veel kestvad kliinilised uuringud vähiselektiivsete kullerpeptiidide terapeutiliseks rakendamiseks). 

1974. aastal avastas Ruoslahti prototüüpse rakuvälise maatriksi (RVM) valgu fibronektiini ja näitas, et rakud seonduvad sellega lühikese aminohapete järjestuse (peptiidi) abil, mis mängib olulist rolli paljude liikide puhul, äädikakärbestest kuni imetajateni. Sellel avastusel põhineva uurimis- ja arendustöö tulemusena on töötatud välja kaks tromboosivastast ravimit ning ravimikandidaat, mis võimendab vähiravimite tõhusust. 

Ruoslahti on avastanud ka rakupinna RVM-retseptorid (integriinid) ning määratlenud rakkude ja RVM-i interaktsiooni aluspõhimõtted, mis on nüüdseks laialdaselt omaks võetud. Tema viimase aja teadustööst tuleb esile tuua vähkkasvajate täppisraviviiside väljatöötamist. 

Erkki Ruoslahti väljapaistev töö raku- ja vähibioloogia alal on leidnud laialdast tunnustamist: ta on Ameerika Ühendriikide Teaduste Akadeemia liige alates aastast 1999 ning mitme kaaluka auhinna laureaat (nt Gairdneri fondi rahvusvaheline auhind 1997, Jaapani rakubioloogia preemia 2005 ja Laskeri auhind 2022). 

Peale selle, et professor Ruoslahti on väljapaistev teadlane, on ta ka tipptasemel teaduskorraldaja. Tema juhtimisel kujunes 100 töötajaga La Jolla Vähiuuringute Fondist aastail 1988–2001 ligikaudu 1000 töötajaga Sanford Burnham Prebyse Meditsiiniuuringute Instituut, mis kuulub oma uuringute viidatavuselt maailma 2% parimate teaduskeskuste hulka. 

Ruoslahti on uurimistulemusi aktiivselt rakendanud biotehnoloogia- ja farmaatsiatööstuses. Tal on hulk patente, patendiperekondi ja litsentsilepinguid rahvusvaheliste farmaatsia- ja biotehnoloogiaettevõtetega ning tema leiutised ja arendustöö on pannud aluse mitme biomeditsiiniettevõtte loomisele. 

Erkki Ruoslahti viimaste aastate tegevuses on olnud erilisel kohal koostöö Tartu Ülikooliga. Siinne bio- ja siirdemeditsiini instituudi täppis- ja nanomeditsiini uurimisrühm on aastaid teinud koostööd Ruoslahti uurimisrühmaga, keskendudes vähiravimite ja nanoosakeste täppissuunamisele kullerpeptiididega. Koostööl Ruoslahtiga on olnud määrav tähtsus siinses vähibioloogia, nanomeditsiini ja ravimiarenduse uurimissuuna arengus. Muu hulgas on see aidanud kaasa nanomeditsiini professuuri avamisele Tartu Ülikooli meditsiiniteaduste valdkonnas 2019. aastal.