Skip to main content
#tunnustamine
Tartu Ülikooli üliõpilased Sander Ratso ja Juhan Saharov Foto Aron Urb

Üliõpilaste teadustööde konkursi peapreemia pälvisid Sander Ratso ja Juhan Saharov

Jaga
22.12.2021
#tunnustamine

Aastaauhinnad

Tartu Ülikool tunnustab aastaauhindadega oma liikmete silmapaistvaid saavutusi kõrghariduse andmisel, teadustöö tegemisel ning ühiskonna teenimisel, et väärtustada nende nähtavust ülikoolis ja ühis

Jaga
09.11.2021
#tunnustamine

Tänukirjad

Tartu Ülikooli tänukirjaga tunnustatakse ülikooli liikmeid ja ülikooliväliseid isikuid, kes on märkimisväärselt kaasa aidanud mõne ülikooliga seotud ettevõtmise õnnestumisele või teinud pikka aega

Jaga
09.11.2021
#tunnustamine

Teenetemärk „100 semestrit Tartu Ülikoolis“

Teenetemärgiga „100 semestrit Tartu Ülikoolis“ tunnustab rektor töötajaid, kes on oma tööelu pühendanud Tartu Ülikooli arendamisele, s.t olnud üliõpilase, töötaja, arst-residendi, interni ja aspira

Jaga
14.11.2021
#tunnustamine

Tartu Ülikooli aumärk

Tartu Ülikooli aumärgiga tunnustatakse suurepäraste töötulemuste või märkimisväärse panuse eest ülikooli tegevusse. Aumärk on asutatud 2003. aastal.

Jaga
14.11.2021
#tunnustamine

Tartu Ülikooli medal

Tartu Ülikooli medaliga tunnustatakse pikaajalise kaaluka panuse eest Tartu Ülikooli arengusse. Medal on asutatud 1996. aastal. Kuni 2020.

Jaga
14.11.2021
#tunnustamine

Tartu Ülikooli Tänutäht

Tartu Ülikooli Tänutäht antakse isikule, kes on osutanud Tartu Ülikoolile suuri teeneid. Tartu Ülikooli Tänutäht on asutatud 2019. aastal. 

Jaga
14.11.2021
#tunnustamine

Tartu Ülikooli suur medal

Tartu Ülikooli suure medaliga tunnustatakse eriliste teenete eest. Suur medal on asutatud 1995. aastal. Kuni 2002. aastani kandis see nimetust Tartu Ülikooli medal.

Jaga
14.11.2021
#tunnustamine

Johan Skytte medal

Johan Skytte medal antakse riigi- või ühiskonnategelasele, kes on viimastel aastatel aidanud silmapaistvalt palju kaasa Tartu Ülikooli ja Eesti kõrghariduse arengule.

Jaga
14.11.2021
#tunnustamine
Jaga
09.11.2021
Subscribe to tunnustamine