Ettevõtluseksperdid Tartus: ettevõtlusõppe positiivset mõju Eesti regionaalarengule on vähe kasutatud

18. ja 19. septembril korraldab TÜ esmakordselt Eestis ettevõtluspedagoogika arengule pühendatud rahvusvahelise konverentsi. Kohtumise eesmärk on pakkuda ettevõtlusõppega tegelejatele uusi metoodilisi lahendusi ning jagada rahvusvaheliste ettevõtluse ja innovatsiooni uurijate kogemusi. Vaatluse alla tuleb ka ettevõtlusõppe mõju regionaalarengule.

Kuna ettevõtlus paneb Eesti majanduse käima, siis on ka ettevõtlusõppel koolis täita järjest olulisem roll. „Praeguseks ajaks on riiklikult välja töötatud ettevõtlusõppe valikainekavad nii põhikoolile kui ka gümnaasiumile, kus fookus on isetegemisel. Peale selle on ka mitmeid ettevõtlikku hoiakut arendavaid tugiprogramme. Ettevõtlusõppe kvaliteet ja proaktiivsus sõltuvad aga väga palju konkreetse kooli juhtkonna hoiakust ja õpetajast,“ rääkis konverentsi „Ettevõtlus ja innovatsioon regionaalarengu vedurina – EIRD II“ üks korraldaja, TÜ ettevõtlus- ja innovatsioonikeskuse juhataja Andres Kuusik, lisades, et just seepärast on esmakordselt konverentsile kaasatud ka üldhariduskoolide ja kutseõppeasutuste õpetajad ja koolijuhid.

Koolis omandatud teadmised ja oskused loovad hea pinnase, et täiskasvanuna ettevõtlusega tegeleda. „Koolis saavad lapsed ettevõtlusega esimest tutvust teha, et hiljem, kui nad süvenevad valitud erialasse, poleks ettevõtlusega alustamine võõras ega hirmutav mõte, vaid võimalus oma ideid realiseerida. Koolis saab ettevõtlust õpetada suhteliselt ühtselt kõikidele lastele ja see on suurim panus tulevikku,“ tõdes Kuusik.

Konverentsi esimene päev, 18. september, käsitleb ettevõtluse ökosüsteemi ning ettevõtluse ja innovatsiooni eri aspekte, sh seda, kuidas ettevõtlusõpe mõjutab regionaalarengut. Kuusik tõi näite, et kui regioonis on ettevõtlikke inimesi, kes loovad ettevõtteid või koondavad rahvast kodanikuühendustesse, nagu külaseltsid, maakonna ettevõtlus- ja mentorklubid jms, ning kirjutavad projekte piirkonna arendamiseks, siis see ju ongi see, mis mõjutab regiooni arengut ja loob lisaväärtust.

Konverentsi teine päev keskendub ettevõtluspedagoogikale. „Kuna ettevõtlusõpe on riiklikus õppekavas, siis on väga tähtis, et meie õpetajad oskaksid seda edasi anda,“ rõhutas Kuusik, lisades, et Tartu Ülikool kannab üha enam hoolt selle eest, et meil jätkuks ettevõtluse õpetajaid ja õpetajatele oleks pakkuda tõhusat metoodilist tuge.

Ettevõtluse ja innovatsiooni uurijad Baltimaadest, Taanist, Norrast, Türgist, Ukrainast jm toovad kuulajateni oma uuemad tulemused ja teevad ettepanekuid, kuidas arendada Balti regiooni ettevõtlust ja ettevõtlusõpet. Ettekanded käsitlevad ettevõtluspedagoogika teooriat ja praktikat, ettevõtlusõppe kontseptsiooni muutusi, õppe seost praktilise ettevõtlusega, ülikooli töötajate ettevõtluse eripära, sotsiaalset ettevõtlust jm. Konverents lõpeb loovuse töötoaga.

Konverentsi korraldavad Tartu Ülikooli majandusteaduskonna ettevõtluse õppetool ning ettevõtlus- ja innovatsioonikeskus koostöös Balti riikide teadusparkide traditsioonilise üritusega, rahvusvahelise konverentsiga „Baltic Dynamics“, mida korraldab Tartu teaduspark.

Konverents toimub Tartus Eesti Maaülikooli spordihoones Kreutzwaldi 3. Konverentside ühine programm: http://www.balticdynamics.com/what.

Lisainfo: Andres Kuusik, konverentsi eestvedaja, Tartu Ülikooli ettevõtlus- ja innovatsioonikeskuse juhataja, tel 737 6321, e-post: andres.kuusik@ut.ee;
Elina Kallas (konverentsi korralduslik pool), TÜ ettevõtluse lektor, tel 53423739, e-post elina.kallas@ut.ee.

Virge Tamme
Tartu Ülikooli pressiesindaja
Tel: +(372) 737 5683
Mob: +(372) 5815 5392