Euroopa Molekulaarbioloogia Laboratoorium tugevdas sidemeid Eestiga

Euroopa Molekulaarbioloogia Laboratoorium ja Tartu Ülikool allkirjastasid vastastikuse mõistmise memorandumi, et edendada teaduskoostööd eluteaduste vallas.

Euroopa Molekulaarbioloogia Laboratoorium (EMBL) on maailma juhtiv molekulaarbioloogia valdkonna teadustaristu organisatsioon, mille täisliikme liikmekandidaat on alates 2019. aasta juunist ka Eesti. Nüüd on EMBL-i ja Tartu Ülikooli vahel sõlmitud vastastikuse mõistmise memorandum, mille eesmärk on tugevdada EMBL-i ja Eestis eluteadustega tegelevate uurimisrühmade koostööd.

Selle aasta veebruaris korraldasid EMBL ja Eesti Teadusagentuur ühise seminari, kus EMBL-i peadirektor Edith Heard esitles järgmiseks viieks aastaks kavandatud programmi „Molecules to Ecosystems“ („Molekulidest ökosüsteemideni“). See on esimene üleeuroopaline keskkonda ja inimest käsitlev molekulaarbioloogia programm, mille eesmärk on mõista elu selle loomulikus keskkonnas. Programm viiakse ellu eri teadusvaldkondade ja sektorite koostöös.

„Üleilmsed probleemid ning ühiskonna ja keskkonna pakilised vajadused muudavad koostöö edendamise ja Euroopa eluteaduste lõimimise üha olulisemaks. Eesti on alates 2019. aastast olnud EMBL-i liikmekandidaadina väga tegus ja Tartu Ülikooliga sõlmitud vastastikuse mõistmise memorandum tugevdab kahe asutuse koostööd veelgi,“ ütles Edith Heard. „See kinnitab ühist soovi edendada tipptasemel teadustööd, soodustada teadmiste jagamist ja teadlaste väljaõpet, iseäranis EMBL-i uue programmi kontekstis. Sellel on soodne mõju Eesti eluteaduste valdkonnale juba nüüd, kui ettevalmistused Eesti täisliikmeks vastuvõtmiseks alles käivad,“ lisas Heard.

Veebruaris toimunud seminaril tõstis EMBL-i peadirektori asetäitja Ewan Birney esile EMBL-i Euroopa Bioinformaatika Instituudi (EMBL-EBI) tööd inimgeneetika ja personaalmeditsiini vallas. Eesti on selle instituudiga seotud eluteaduste andmete teadustaristu ELIXIR liikmena. „Eesti on edukalt suutnud ligi tõmmata andekaid teadlasi ja ootame väga nendega koos töötamist. Jään huviga ootama, millised avastused sellest põnevast uuest koostööst sünnivad,“ ütles Ewan Birney.

EMBL-i nõukogu Eesti delegaat, Tartu Ülikooli arvutiteaduse instituudi juht Jaak Vilo ütles, et Eesti teadlastel on olnud EMBL-iga individuaalseid kontakte, kuid vastastikuse mõistmise memorandum loob tulevastele ühistele ettevõtmistele süsteemsema ja strateegilisema aluse. „Sellega aitame kaasa Eesti andekate teadlaste karjääri edenemisele, soodustame ühise teadustaristu arendamist ja tihendame suhtlust ning ühisprojektide hulka nii eksperimentaalbioloogias kui ka bioloogiliste andmete haldamise ja analüüsi vallas,“ ütles Vilo.

Tartu Ülikooli rakubioloogia professor ja Euroopa Molekulaarbioloogia Konverentsi (EMBC) endine president Toivo Maimets näeb Tartu Ülikooli ja EMBL-i vastastikuse mõistmise memorandumit olulise sammuna Eesti teaduse kiire arengu toetamisel. „Tihedam koostöö EMBL-i ja meie ülikooli vahel kiirendab Eesti täisliikmeks saamist ning loob veelgi rohkem võimalusi rahvusvaheliste tipptasemel võrgustike kasutamiseks Eesti teaduse heaks,“ ütles Maimets.

Euroopa Molekulaarbioloogia Laboratoorium kuulub Eesti teadustaristu teekaardi nimekirja, mis koosneb riigile olulistest teadustaristutest. EMBL-iga on ühinenud 27 riiki. Organisatsiooni peamine teaduskeskus asub Saksamaal Heidelbergis.

Lisateave: Jaak Vilo, Tartu Ülikooli arvutiteaduse instituudi juhataja, bioinformaatika professor, jaak.vilo@ut.ee