Autor:
Andres Tennus

Euroopa Tuumauuringute Organisatsiooni hindamisrühm tutvub täna Tartu Ülikoolis Eesti tipp- ja alusteaduse saavutustega 

Euroopa Tuumauuringute Organisatsiooni (CERN) hindamisrühm kohtub oma Eesti-visiidi käigus täna Tartu Ülikooli rektori Toomas Asseriga ning külastab ülikooli füüsika instituuti, tehnoloogiainstituuti ja Delta keskust. Visiidi eesmärk on hinnata Eesti valmisolekut saada CERN-i täisliikmeks. 

CERN on Euroopa teadus- ja arendustegevuse tippkeskus ning üks maailma mõjukamaid teadusorganisatsioone, kus otsitakse vastuseid universumi kõige põhjapanevamatele küsimustele. CERN-i liikmesus loob Eesti teadlastele uusi koostöövõimalusi kõrgetasemeliseks teadustööks ja rahvusvaheliseks ettevõtluseks. 

Koostöösidemete tihendamise üks eestvedajatest, Tartu Ülikooli materjalitehnoloogia professor Veronika Zadini sõnul annab täisliikmesus Eestile väärtuslikud lisaõigused ja eemaldab meie ettevõtetelt CERN-i hangetes osalemise piirangud. „See on Eesti jaoks nagu küpsuseksam, kus näitame, et soovime olla võrdsed teiste Euroopa riikidega. Täisliikme hääletusõigus ja võimalus osaleda CERN-i otsustusprotsessides annab võimaluse kaasa rääkida maailma ühe märkimisväärsema teadus- ja arenduskeskuse sisulises tegevuses ning poliitika kujundamises. Kuna kogu CERN-is loodud tehnoloogia kuulub selle liikmetele, saame selle Eestisse tuua,“ ütles Zadin. 

Hindajate eesmärk on välja selgitada CERN-i tegevusvaldkondadega seotud teadustöö olukord Eestis: kui jätkusuutlik on siinne tipp- ja alusteadus, kuidas kaasatakse kohalikke ettevõtteid ja milline on Eesti teaduse järelkasv. Komisjoni aruande põhjal hääletavad liikmesriigid Eesti täisliikmesuse üle CERN-i nõukogus eeldatavasti selle aasta sügisel. 

Ülikoolis võtab hindamiskomisjoni vastu Tartu Ülikooli rektor Toomas Asser, kelle sõnul avab täisliikmesus meile uusi väljavaateid ja annab meie noortele võimaluse teha maailmatasemel teadust otse Eestist. „CERN on Eesti ja Tartu Ülikooli jaoks pikka aega olnud tähtis koostööpartner. Oleme valmis kandma täisliikme vastutust ja osalema CERN-i tipptasemel arendustöös,“ ütles Asser. 

CERN-i hindajad külastavad Tartus füüsika ja tehnoloogiainstituudi laboreid ning Delta õppehoone teadusarvutuskeskust. Delta keskuses annavad CERN-i tegevusvaldkondi puudutavatest ülikooli teadustöödest ülevaate eksperimentaalfüüsika professor Marco Kirm, teoreetilise füüsika kaasprofessor Stefan Groote, keskkonnafüüsika professor Heikki Junninen ja materjalitehnoloogia professor Veronika Zadin. Samuti astuvad Tartu Ülikooli füüsika ja materjalitehnoloogia nooremteadurid üles teadusettekannetega. 

Hindamisrühma tänane visiit algab külaskäiguga Tartu Ülikooli teadlaste osalusel loodud Eesti süvatehnoloogiaettevõtte GScan OÜ tehasesse ja Tartu Teadusparki. Homme, 24. mail kohtuvad hindajad Tallinnas Vabariigi Presidendi Alar Karisega, majandus- ja infotehnoloogiaminister Tiit Riisalo ning haridus- ja teadusminister Kristina Kallasega. 

Eesti on CERN-iga koostööd teinud 1990. aastatest ja on selle assotsieerunud liige 2021. aasta algusest. Täisliikmesuse saavutamiseks esitas Eesti organisatsioonile enesehinnangu aruande 2022. aasta keskel. 

Eestis koordineerib CERN-iga seotud tegevust Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium.

Pildil vasakult: Robert Aare (EIS), Kairi Otto (MKM), Emmanuel Tsesmelis (CERN), Marco Kirm (Tartu Ülikool), Stefan Groote (Tartu Ülikool); Veronika Zadin (Tartu Ülikool), Charlotte Lindberg Warakaulle (CERN), rektor Toomas Asser (Tartu Ülikool), Martti Raidal (KBFI), Florin Buzatu (CERN), Heikki Junninen (Tartu Ülikool), Reet Kurg (Tartu Ülikool), Andrzej Charkiewicz (CERN). Autor: Saima Tiirmaa-Oras

Image
CERN-i hindamiskomisjon Tartu Ülikoolis

Ahto Salumets kaitseb doktoritööd „Bioinformatics analysis of various aspects in immunology“

3. mail kell 12.15 kaitseb Ahto Salumets informaatika erialal doktoritööd „Bioinformatics analysis of various aspects in immunology“.
konverents 2024

Kandideeri Enlighti õpetamise ja õppimise auhinnale

Energiatehnoloogia

Ülikool toob Ida-Virumaale tippspetsialiste ja tulevikutehnoloogiaid