"Google'ist ei piisa" loengusarjas tuleb juttu mustlaste elust Eestis

Homme, 10. detsembril algusega kell 16.00 on kõik huvilised oodatud Tallinna rahvusraamatukokku või vaatama otseülekandena Postimees Online’ist loengusarja „Google’ist ei piisa“ raames TÜ dotsent Judit Strömpl loengut „Mustlased Eestis - omad või võõrad?“.

Mustlased elavad meie keskel juba mitusada aastat, kuid nendest teavad eestlased kahetsusväärselt vähe. Mustlaskultuuri kohta levib Eestis stereotüüpne ettekujutus, mis põhjustab mustlaste endi suletust. Võib öelda, et täna on mustlased kõige suletum, varjatum ja ühtlasi ka kõige tõrjutum vähemus Eesti riigis.

Loengus antakse ülevaade sotsiaaltöö ja sotsiaalpoliitika magistrantide uurimismetodoloogia kursuse raames läbiviidud uurimusest, kus Eesti mustlased ise räägivad oma probleemidest ja vajadustest. Edastatakse mustlaste endi vaadet, kuidas nad ennast Eesti ühiskonnas näevad ja kuidas ennast Eesti ühiskonnale esitlevad. Uurimus toimus koostöös Põhja-Eesti romade ühingu ja Euroopa romade foorumiga Eestis.

Judit Strömpl (PhD) on Tartu ülikooli sotsioloogia ja sotsiaalpoliitika instituudi sotsiaalpoliitika dotsent. Tema huvi on suunatud tundlike teemade ning haavatavate inimrühmade olukorra uurimisele. Ta on uurinud riskis elavaid lapsi ja noori ning ühiskonna reaktsiooni probleemide lahendamisele; erinevate vähemuste ebavõrdset kohtlemist Eestis; vägivalla erinevaid ilminguid (koolivägivald, vägivalla roll noortekultuuris, perevägivald). Oma uurimustes kasutab ta eelkõige kvalitatiivseid uurimismeetodeid, mis võimaldavad näost-näkku kohtumist uurimissubjektidega ning siseneda nende elumaailma ja selle kaudu mõista haavatavate inimeste olukorda „seestpoolt“.

„Google’ist ei piisa“ loengusarjas annavad Tartu ülikooli õppejõud ja teadlased lihtsalt ja inimkeeli edasi maailma keerukaid küsimusi. Loengusarja lai ampluaa pakub kuulamist ja mõtlemisainet gümnasistist teadlaseni. Loengusari käsitleb nii sotsiaal-, meditsiini-, reaalteaduste valdkonda kui hõlmab ka loenguid keelest, kultuurist, ühiskonnast ja ajaloost.

Tutvu ka teiste loengutega siin ja vaata loengute salvestusi.

Virge Tamme
Tartu Ülikooli pressiesindaja
Tel: +(372) 737 5683
Mob: +(372) 5815 5392