Göran Bolin

Image
Göran Bolin

Et tunnustada professor Göran Bolini, kes on aidanud suurel määral kaasa Tartu Ülikooli ja Eesti ühiskonna- ja meediateadlaste rahvusvahelise tuntuse edendamisele ning nende uue põlvkonna kujundamisele, on Tartu Ülikool nimetanud ta meediasotsioloogia audoktoriks.

Göran Bolin on sündinud 10. aprillil 1959 Stockholmis. Ta on õppinud filmi ja ajakirjandust ning omandanud doktorikraadi meedia ja kommunikatsiooni erialal Stockholmi Ülikoolis. Alates 1998. aastast on ta töötanud Stockholmis Södertörni Ülikoolis ning 2004. aastal valiti ta seal meedia- ja kommunikatsiooniuuringute professoriks.

Göran Bolini teadustöö hõlmab mitut eriala, ühendades sotsiaal- ja humanitaarteadused, sh meedia-, kommunikatsiooni- ja kultuuriuuringud ning sotsioloogia. Neid distsipliine elegantselt ühendades on ta keskendunud muu hulgas meediastumise ja andmestumise, kultuuritootmise ja digitaalse turu toimimise uurimisele. Tänu kultuurilise, sotsiaalse, tehnoloogilise ja majandusliku mõõtme ühendamisele meediauuringutes peetakse teda Euroopa põhjapoolsetes riikides üheks meediasotsioloogia käilakujuks.

Professor Bolini teadustööd iseloomustab pidev uuenduslikkus, laiahaardelisus ja ühiskondlik mõju. Alates 1990. aastatest on ta juhtinud teadusprojekte, mis on keskendunud mitmesugustele aktuaalsetele teemadele alates noortekultuurist ning meelelahutuslike telesaadete tootmise ja tarbimise uurimisest kuni meediamaastiku struktuurse muutumise ja selle kultuurilise mõjuni. Samuti on ta kriitiliselt analüüsinud sotsiaalseid nähtusi, mis on seotud rahvuse brändimise ja kaubastamise ning sotsiaalmeedia kasutamisega.

Ta on peaaegu 20 aasta vältel uurinud ka meediapõlvkondade kujunemist kui sotsiaalse muutuse väljendust, analüüsides kollektiivset mälu, kultuurilist identiteeti ja meedianostalgia aspekte.

Professor Bolin kuulub mitme oma teadusvaldkonna tööd suunava rahvusvahelise võrgustiku juhtorganisse. Näiteks on ta Academia Europaea humanitaarteaduste valdkonna filmi-, meedia- ja visuaaliuuringute sektsiooni juhataja ning Euroopa Kommunikatsiooniuuringute ja -hariduse Assotsiatsiooni (ECREA) juhatuse liige. Ta on olnud külalisprofessor Bremeni Ülikoolis (2018), Augsburgi Ülikoolis (2016), Portugali Katoliiklikus Ülikoolis (2013) ja Westminsteri Ülikoolis (2006).

Göran Bolini tihe partnerlus Tartu Ülikooliga algas ühiste uurimishuvide ajel 2000. aastate esimeses pooles, mil pandi alus Läänemere piirkonna meediamuutuste võrdlusuuringule. Sellest koostööprojektist ja edasistest jätku-uuringutest võrsunud koostöö (nt põlvkonnastumise või sotsiaalmeedia vahendusel toimuva järelevalvega kohanemise uurimiseks) on aidanud kasvatada Tartu Ülikooli meediasotsioloogia koolkonna nähtavust nii Põhjamaades kui ka mujal Euroopas.

Digiõppe kursus - Tartu Ülikool

Tartu Ülikool noppis kolm digiõppe tipptaseme kursuse tiitlit

Vabariigi Presidendi Kultuurirahastu preemiate laureaadid

Presidendi kultuurirahastu preemiad pälvisid Hedvig Tamman ja Liisa Rätsep

Akadeemik Andres Metspalu

Andres Metspalu valiti Academia Europaea liikmeks