Haridusteadlaste ajakirja vabanumber arutleb hariduse probleemide üle

1. novembril ilmunud Eesti Haridusteaduste Ajakirja (EHA) vabanumber annab ülevaate Eesti hariduselu aktuaalsetest teemadest nii õpetajate kui ka õppijate silme läbi.

Temaatiliselt jagunevad artiklid tinglikult kolmeks. Esiteks räägivad õpetajad artiklites eesmärkide seadmisest ja kolleegide vahelisest koostööst. Teiseks käsitletakse haridusvaldkonna murekohti, mis on olnud tähelepanu all pikemat aega: eri osapoolte kiusamist koolis, haridussüsteemist lahkumise põhjusi ja õppijate erivajaduste märkamist. olnud. Kolmandas osa tõstavad autorid fookusesse väljundipõhise õppe eesmärgipärase rakendumise ning õpianalüütika võimalused kõrgkoolis. Selle ajakirjanumbri välisautoriks on maailmas kõrgelt tunnustatud haridusteadlane, Montclair State University professor Michele Knobel, kes räägib loovusest, kirjaoskusest ja remiksimisest.

“EHA on ainus eesti keeles ilmuv eelretsenseeritav teaduslik haridusvaldkonna ajakiri, mille tähtsust on raske üle hinnata eestikeelse erialase sõnavara elushoidmisel ja arendamisel ning valdkonna uuringute tulemuste levitamisel. Ajakiri annab hea võimaluse avaldada emakeeles teadustöid kõrgetasemelises ajakirjas. See on oluline näiteks esimest katsetusvõimalust otsivatele doktorantidele ja kõigile haridusvaldkonna inimestele, kes peavad oluliseks eesti lugejale just emakeeles kirjutada,“ selgitab toimetaja Merle Taimalu ajakirja olulisust.

EHA ilmub Tartu ülikooli ja Tallinna ülikooli koostöös, värske vabanumbri toimetajad on Tartu ülikooli kasvatusteaduste dotsent Merle Taimalu, psühholoogia ja eripedagoogika lektor Astra Schults ning ajakirja toimetuskolleegiumi liige, Tallinna ülikooli haridusteaduste instituudi direktor Kristi Vinter-Nemvalts.

Ajakirjast saab lähemalt lugeda selle kodulehelt.

Lisainfo: Merle Taimalu, Tartu ülikooli kasvatusteaduste dotsent, 737 6475, merle.taimalu@ut.ee
 

Maria Kristiina Prass
Tartu ülikooli pressinõuniku assistent
Tel. (+372) 737 5509
Mob: +(372) 5566 2832