Autor:
Wikimedia Commons

Igor Kopõtin peab ettekande Eesti-Saksamaa suhetest 1930ndate teises pooles

30. novembril kell 16.15 jätkub õppehoone Jakobi 2 ruumis 106 rahvusvahelise ajaloo seminarisari Kaitseväe Akadeemia juhtivteaduri Igor Kopõtini ettekandega Eesti-Saksamaa suhted aastatel 1935–1940: julgeoleku aspekt.

Igor Kopõtin veetis aasta külalisteadurina Bundeswehri sõjaajaloo ja sotsiaalteaduste keskuses Potsdamis, kus tal avanes hea võimalus käia Berliinis Saksamaa Välisministeeriumi arhiivis ja Freiburgis Saksamaa Liiduarhiivi sõjaarhiivis. Kopõtin leidis hulga seni kasutamata dokumente, mis heidavad valgust Eesti-Saksa suhetele, sealhulgas salajasele koostööle julgeoleku valdkonnas. Uusi andmeid on ta leidnud ka Läti Riiklikust Ajalooarhiivist ja Eesti Rahvusarhiivist. See, kuidas mõjutasid suhted Saksamaaga Eesti otsuseid aastail 1939–1940, tekitab inimestes palju põnevust.

Natsionaalsotsialistide võimuletulek Saksamaal 1933. aastal tähendas muu hulgas Saksa välispoliitika muutumist. Selle üks eesmärkidest oli lammutada toona kehtinud Versailles’ poliitiline süsteem ja võtta suund täieliku revanšismi poole. Saksamaa välispoliitika olulisteks sündmusteks võib pidada Saksa-Poola mittekallaletungilepingut 1934. aastal ja Suurbritanniaga sõlmitud laevastikukokkulepet 1935. aastal. Viimane aitas kaasa julgeolekuarhitektuuri lammutamisele Ida-Euroopas ja sundis Balti riike hindama Läänemere regiooni olukorda teistmoodi. Just seda aega peetakse Eesti-Saksa salajase koostöö alguseks. Küsimustele, milles koostöö seisnes ja kuidas arenesid bilateraalsed suhted kahe riigi vahel 1930. aastate teises pooles, keskendub Kopõtin oma loengus.

Nagu ikka, on olnud seminarisarja korralduses üllatusi: mõne ürituse toimumisaeg on muutunud, mõne puhul veel selgumisel. Sel aastal toimuma pidanud Ukraina ajaloo teemaline vestlus Tee sõjani suursaadik Tiit Matsulevitšiga lükkus 15. veebruarile. Info Valgevene opositsiooniliidri Svjatlana Tsihhanovskaja ja tema kaaskonna külaskäigu kohta Tartusse selgub peagi.

Sarja järgmised üritused:

  • 14. detsembril kell 16.15 (Jakobi 2–114) Olaf Mertelsmann Ukraina NSV ja nõukogude rahvuspoliitika
  • 15. veebruaril kell 16.15 (Jakobi 2) Tiit Matsulevitš Tee sõjani

Liitu ka Igor Kopõtini ettekande Facebooki üritusega.

Otseülekannet saab jälgida veebis Teamsi vahendusel.

Image
Igor Kopõtini ettekanne
Karl Kruusamäe

Karl Kruusamäe sillutab teed inimese ja roboti võimalusterohkele koostööle

Foto on dekoratiivne

Narva kolledž tähistab 25. aastapäeva

Kairi kreegipuu lillekimbuga

Psühholoogia instituudi juhina jätkab Kairi Kreegipuu