Ilmus raamat taasiseseisvunud Eesti esimesest Tartu Ülikooli rektorist Jüri Kärnerist

21. oktoobril kell 16 esitletakse Tartu Ülikooli Omicumi aatriumis raamatut „Rektor Jüri Kärner“ ja avatakse professor Kärneri elektronmikroskoopia fotode näitus. Jüri Kärner oli elektronmikroskoopia uurimissuuna väljapaistev arendaja Eestis ja taasiseseisvunud riigi esimene Tartu Ülikooli rektor. Raamatu autor on teadusajaloolane Ken Kalling ja näituse kuraator Sulev Kuuse.

Jüri Kärner (1940–2010) lõpetas 1963. aastal Tartu Riikliku Ülikooli bioloogia erialal ja temast kujunes elektronmikroskoopia uurimissuuna väljapaistev arendaja Eestis. Kärneri peamised uurimisvaldkonnad olid arengubioloogia ja histoloogia. Kogu tema töine tegevus oli seotud Tartu Ülikooliga. Ta alustas tööd assistendi ja lektorina, 1984. aastal sai professori tiitli ja alates 1993. aastast töötas ülikoolis üldzooloogia korralise professorina. 1988. aastal valiti Jüri Kärner ülikooli rektoriks.

Raamatu „Rektor Jüri Kärner“ autori Ken Kallingu sõnul oli Tartu Ülikooli juhtimine taasiseseisvunud Eesti Vabariigi algusaastatel tõeliselt keeruline ülesanne. „Tollased protsessid olid enam revolutsioonilised kui evolutsioonilised,“ lausus Kalling.

Raamat „Rektor Jüri Kärner“ ilmub sarjas „Tartu Ülikooli rektorid“ ja selle väljaandja on Aasta Raamat OÜ.

Ülevaate Jüri Kärneri teaduslikust mõtlemisest ja tema huvidest ultrastruktuuride uurimisel annab ka Omicumi aatriumis avatav elektronmikroskoopia fotode näitus „Rakkude imelised ultrastruktuurid“. Näituse kuraator on Jüri Kärneri õpilane, Tartu Ülikooli molekulaar- ja rakubioloogia instituudi vivaariumi juhataja Sulev Kuuse.

Tartu Ülikooli molekulaar- ja rakubioloogia instituudi direktori Toivo Maimetsa sõnul oli Jüri Kärner väga mitmekülgne inimene, kes rakubioloogia kõrval tundis huvi ka kunsti, looduse ja inimeste vastu. „Usume, et nii raamat kui ka tema fotode näitus avavad rohkem inimest, kes mängis otsustavat rolli Tartu Ülikooli muutmisel nüüdisaegseks heal tasemel teadusülikooliks,“ sõnas Maimets.

Näitus „Rakkude imelised ultrastruktuurid“ jääb Tartu Ülikooli molekulaar- ja rakubioloogia instituudis (Omicumi aatrium, Riia 23b/2, Tartu) avatuks aasta lõpuni.

Lisateave: Toivo Maimets, TÜ molekulaar- ja rakubioloogia instituudi direktor, 527 7002, toivo.maimets@ut.ee