Inauguratsiooniloeng: „Milline peaks olema nüüdisaegne õpetajakoolitus?“

28. märtsil 2017 kell 16.15 räägib Tartu ülikooli õpetajahariduse professor ja haridusteaduste instituudi juhataja Äli Leijen ülikooli muuseumi valges saalis õpetajakoolituse uuendamise ja töötavate pedagoogide professionaalse arengu parema toetamise võimalustest.

Eesti õpetajate keskmine vanus on rahvusvahelises võrdluses OECD riikidega üks kõrgemaid ja noorte tegevõpetajate osakaal samas üks madalamaid. Varasemad analüüsid on näidanud, et õpetajana tööle asumise toetamiseks ja õpetaja kutsekindluse suurendamiseks tuleks Eestis pöörata tähelepanu nii õpetajaameti atraktiivsusele ja õpetajate professionaalse arengu toetamisele kui ka õpetajakoolituse nüüdisajastamisele.

Loengus tutvustataksegi erinevaid võimalusi õpetajakoolituse uuendamiseks ja töötavate õpetajate professionaalse arengu paremaks toetamiseks. „Loeng keskendub peamiselt õpetajate esmakoolitusele, kus parimate näidete esitamise kõrval on oluline enam tähelepanu pöörata üliõpilaste analüüsioskustele ning harjutamisvõimaluste avardamisele. Neid kolme valdkonda silma pidades tutvustan rahvusvahelises koostöös väljatöötatud lahendusi, mille abil õpetajate ettevalmistust realistlikumaks ja tähenduslikumaks muuta,“ rääkis professor Leijen.

Inauguratsiooniloengust toimub ülekanne www.uttv.ee vahendusel.

Professor Äli Leijen on õpetajahariduse professor ja haridusteaduste instituudi juhataja. Ta on taustalt haridusteadlane (lõpetanud kasvatusteaduste eriala Tartu ülikoolis ja „Educational Training and Systems Design“ õppekava Twente ülikoolis Hollandis. Prof Leijen kaitses doktoriväitekirja Utrechti Ülikoolis Hollandis). Pärast kasvatusteaduste eriala lõpetamist töötas ta lastekaitsespetsialistina, hiljem on ta töötanud erinevates kõrgkoolides nõustaja, teaduri või õppejõuna.

Äli Leijeni peamised õpetamisvaldkonnad on uurimismeetodid, haridusfilosoofia ning õpetaja refleksioon ja professionaalne areng. Ta on juhtinud või osalenud mitmetes teadus- ja arendusprojektides. Tema tänased uurimisteemad on õppijate refleksiooni toetamine erinevates kontekstides, õpetajakoolituse üliõpilaste professionaalne areng, doktoriõpingute edukus haridusteaduste valdkonnas ning haridustehnoloogia õppimise ja õpetamise toetamisel. Ta on EARLI (European Association for Research on Learning and Instruction) juhtkomitee ja Eesti noorte teaduste akadeemia asutava kogu liige.

Lisainfo: Äli Leijen, TÜ haridusteaduste instituudi juhataja, 737 6441, ali.leijen@ut.ee

Viivika Eljand-Kärp
Tartu Ülikooli pressinõunik
Tel: +(372) 737 5683
Mob: +(372) 5354 0689