Inauguratsiooniloeng räägib järjestatud algebralistest struktuuridest

Kolmapäeval, 13. aprillil kell 16.15 peab Tartu ülikooli algebra professor Valdis Laan ülikooli aulas inauguratsiooniloengu „Järjestatud algebralistest struktuuridest“. Kõik huvilised on oodatud, otseülekande loengust teeb www.uttv.ee.

Professor Valdis Laan kirjeldas, et järjestatud algebraline struktuur koosneb hulgast, sellel hulgal defineeritud tehtest või tehetest ning sellel hulgal vaadeldavast järjestusseosest.

„Järjestusseos peab olema kooskõlas vaadeldava struktuuri kõigi tehetega. Üldiselt võib samal algebralisel struktuuril vaadelda palju erinevaid kooskõlalisi järjestusi. Seega on järjestatud algebralisi struktuure mingis mõttes rohkem kui harilikke algebralisi struktuure ning nende teooria on selle võrra rikkam,“ arutles professor.

Järjestatud algebraliste struktuuride morfismideks loetakse harilikult järjestust ja tehteid säilitavaid kujutusi. Inauguratsiooniloengus näidatakse, et kui lõdvendada tehete säilitamise nõuet, siis võivad sellel olla huvitavad tagajärjed järjestatud algebrate kategoorsetele omadustele. Loengus näidatakse seda järjestatud poolrühmade injektiivsuse näite varal.

Valdis Laan lõpetas Tartu ülikooli matemaatikateaduskonna 1995. aastal. 1999. aastal kaitses ta Tartu ülikoolis filosoofiadoktori kraadi matemaatika erialal. Ta on töötanud Tartu ülikoolis lektorina (1997–2004), vanemteadurina (2004–2015) ning alates 1. jaanuarist 2016. aastal töötab Valdis Laan algebra professorina.

Valdis Laane uurimistöö on olnud seotud algebraga. Teda on huvitanud polügoonid üle monoidide, poolrühmad, kategooriad ja järjestatud algebralised struktuurid. Viimaste aastate üks põhiteemasid on olnud Morita teooria erinevat tüüpi struktuuride jaoks (poolrühmad, järjestatud monoidid, kategooriad).

Lisainfo
Valdis Laan, TÜ algebra professor
valdis.laan@ut.ee

Virge Tamme
Tartu Ülikooli pressinõunik
Tel: +(372) 737 5683
Mob: +(372) 5815 5392