Infoturbe professor Raimundas Matulevičius räägib infoturberiskide ohjamisest

Teisipäeval, 8. oktoobril kell 16.15 peab Tartu Ülikooli infoturbe professor Raimundas Matulevičius ülikooli aulas ingliskeelse inauguratsiooniloengu „Infoturberiskide haldamine süsteemimudelite abil“.

Infosüsteemid mängivad meie igapäevaelus tähtsat rolli. Neid kasutatakse andmete ja teabe, näiteks dokumentide, finants- ja haridusandmete jms haldamiseks, edastamiseks ning toetamiseks. Andmeid ja infot ohustavad aga arvukad turvariskid, mistõttu tuleb andmete privaatsust, konfidentsiaalsust ja terviklust kaitsta ning tagada, et neile pääseksid kindlal otstarbel ligi üksnes ettenähtud sihtrühmad. „Infosüsteemide ja tarkvara turvamine pole mitte võimalus, vaid möödapääsmatu vajadus,“ ütles professor Raimundas Matulevičius.

Matulevičius leiab, et infoturberiskide ohjamine on süstemaatiline protsess, mille käigus määratakse kindlaks kaitset vajav süsteem ja ettevõtte vara ning selgitatakse välja ja dokumenteeritakse turvariskid, täpsustatakse neid ning võetakse kasutusele nende maandamiseks vajalikud vastumeetmed. Professor Raimundas Matulevičius käsitleb loengus turvariskide haldamise põhimõtteid ning toob näiteid erisuguste rakendustega seotud turvariskidest ja ohtudest. Samuti arutab ta, kuidas saaks modelleerimise abil välja selgitada turvariskide mõju ja põhjendada turvameetmete kasutamist.

Tartu Ülikooli tarkvaratehnika õppetooli juhataja ja infosüsteemide professori Marlon Gerardo Dumas Menjivari sõnul on professor Raimundas Matulevičius koos kolleegidega rääkinud juba üle kümnendi sellest, et infosüsteemide turvalisus ei seisne mitte ideaalselt turvaliste süsteemide loomises, vaid pigem riskide juhtimises. „Tema uurimistöö on aidanud turbeekspertidel lahendada tänapäevaste infosüsteemide turvalisuse põhiküsimusi: mis on infosüsteemide turvarisk ning kuidas seda tuvastada, dokumenteerida, analüüsida ja leevendada,“ selgitas ta.

Raimundas Matulevičius on Tartu Ülikooli loodus- ja täppisteaduste valdkonna arvutiteaduse instituudi infoturbe professor. Oma teadustöös keskendub ta infoturbele ja info privaatsuse tagamisele, turvariskide ohjamisele ja mudelipõhisele turbele. Ta on saanud Leedu Vytautas Magnuse Ülikoolis arvutiteaduse bakalaureuse- ja magistrikraadi ning Norra Teadus- ja Tehnikaülikoolis arvuti- ja infoteaduse doktorikraadi. Pärast järeldoktorantuuri Belgias Namuris asus ta Tartu Ülikoolis tööle dotsendina.

Matulevičius on avaldanud üle 80 artikli kõrgetasemelistes ajakirjades, esitanud ettekandeid konverentsidel ja seminaridel ning osalenud mainekate rahvusvaheliste konverentside korraldamises. Lisaks on ta kirjutanud raamatu „Fundamentals of Secure System Modelling“ (Springeri kirjastus 2017).

Inauguratsiooniloengust tehakse veebiülekanne, mida saab jälgida videoportaali UTTV vahendusel.

Lisateave: Raimundas Matulevičius, TÜ infoturbe professor, 737 5421, 5606 9774, raimundas.matulevicius@ut.ee

Sandra Sommer pressiesindaja tel +372 737 5681
mob +372 5307 7820 sandra.sommer@ut.ee
www.ut.ee