JÄRELVAADATAV: Andrey Makarychev räägib inauguratsiooniloengul biopoliitikast ja regionalismist

21. oktoobril kell 16.15 peab Tartu Ülikooli regionaalsete poliitikauuringute professor Andrey Makarychev ülikooli muuseumi valges saalis inauguratsiooniloengu „Biopoliitiline vaade regionalismile“.

Traditsiooniliselt keskenduvad regionaaluuringud geograafilistele ja geopoliitilistele teguritele, mis kujundavad ja piiritlevad poliitilisi ruume. Selles raamistikus on välja töötatud regioonikujunduse, piirkondliku lõimumise ja piiripoliitika kontseptsioonid, mida teadusuuringute vahenditena laialdaselt kasutatakse. Andrey Makarychevi sõnul on viimastel aastatel selle distsipliini raames tegeletud arvukate muude lähenemisviiside ja uurimisvaldkondadega, julgeolekust kuni kultuuriuuringuteni.

Inauguratsiooniloengul arutleb professor Andrey Makarychev, kuidas saab biopoliitilise teadustöö eri koolkondi siduda regionaaluuringutega. Biopoliitika tähistab strateegiaid, mida riigid kasutavad, et korraldada oma kodanike elusid, aga mitte otsese sunniga, vaid sündivuse, sotsiaalhoolekande ja tervise kontrolli kaudu. „Kuidas saaks biopoliitika ja biovõimu mõisteid uuenduslikult kasutada ruumi- ja territooriumipoliitika uurimiseks ning sotsiaalselt konstrueeritud geograafiliste ruumide analüüsimiseks?“ küsib ta.

Selline kontseptsioonide sidumine võimaldab vaadelda inimesi ja nende elu koos territoriaalsete (geopoliitiliste, -kultuuriliste või -majanduslike) identiteetide, sidemete ja erinevustega. Seda vaatepunkti aitavad illustreerida ja avada viited autori empiirilistele uuringutele Ukrainas, Eestis, Venemaal ja mujal.

Andrey Makarychev on alates 2020. aastast Tartu Ülikooli regionaalsete poliitikauuringute professor. Ta on olnud Berliini Vaba Ülikooli globaalpoliitika keskuse külalisprofessor ja Barcelona mõttekoja CIDOB vanemteadur ning töötanud ka USA-s George Masoni Ülikoolis, Zürichi Riikliku Tehnikaülikooli julgeoleku- ja konfliktiuuringute keskuses ning Taani Rahvusvaheliste Uuringute Instituudis.

Viimastel aastatel on tema osalusel ilmunud kolm monograafiat: „Piirialade tähtsus laiemas Euroopas: rahvad ja identiteedid Ukrainas, Gruusias ja Eestis“, „Lotmani kultuurisemiootika poliitika uuringute kontekstis“ ning „Kriitiline biopoliitiline vaade postsovetlikele ühiskondadele: rahvastikust rahvusteni“.

Inauguratsiooniloeng on inglise keeles ja seda saab jälgida ka videoportaali UTTV vahendusel.

Kontrollime üritusel osalejate nakkusohutust. Palume koos isikut tõendava dokumendiga kaasa võtta tervisetõend vaktsineerimiskuuri läbimise, Covid-19 läbipõdemise või negatiivse testitulemuse kohta (PCR-test, mille on teinud tervishoiutöötaja kuni 72 tundi enne üritust).

Lisateave: Andrey Makarychev, Tartu Ülikooli regionaalsete poliitikauuringute professor, 737 6581, andrey.makarychev@ut.ee