JÄRELVAADATAV: Tuuli Metsvaht räägib inauguratsiooniloengul ravimite täppisdoseerimisest ja personaalmeditsiinist

29. septembril kell 16.15 peab laste ja vastsündinute intensiivravi professor Tuuli Metsvaht ülikooli aulas loengu „Ravimite täppisdoseerimine – kuidas liikuda farmakokineetika ja farmakodünaamika võimaluste abil personaalsema meditsiini poole“. Ta räägib, kui palju on praegu võimalik ette näha, millist ravimiannust patsient mingi kindla ravitoime saavutamiseks vajab.

Nagu paljud teised elualad, nii on ka meditsiin ja farmakoteraapia ehk ravimitega ravimine muutumas üha personaalsemaks. Sellise suunamuutuse on tinginud asjaolu, et terviseprobleemid on üha komplekssemad ja ravi üha keerukam. Äratundmine, et kõigile ei sobi üks ja sama lahendus, on toonud kaasa vajaduse uute meetodite järele.

Farmakokineetika käsitleb küsimust, mida ravim konkreetse inimese organismis teeb. Kui teame sellele vastust, oskame ravimeid üha täpsemalt annustada ka väga erinevatele haigetele, olgu siis tegu intensiivravi patsientide või vastsündinutega. Ent ravimi ühesugune kogus ja toime ei pruugi eri inimestel anda ühesugust tulemust. Kui palju me oskame ette näha, millist ravimiannust patsient mingi kindla ravitoime saavutamiseks vajab?

Oma teadustöös uuribki Tuuli Metsvaht antibakteriaalse ravi võimalusi juhul, kui haigetele ei sobi ühesugune valmislahendus, sealhulgas intensiivravis südame-vereringe toetust vajavate vastsündinute puhul. Professor Metsvahil on laialdane kogemus laste ja vastsündinute kliiniliste uuringute alal ning tema osalusel on valminud üle 200 teaduspublikatsiooni. Ta on osalenud mitmes rahvusvahelises uurimisprojektis, sealhulgas Eesti-poolse koordinaatorina.

Tuuli Metsvahi sõnul näevad praegu olemasolevas ravimiinfos (ravimite uurimises) kõige selgemini puudujääke arstid, kes tegelevad väikseimate ja haavatavaimate patsientide – laste ja vastsündinutega. Nemad aga saavad ka selles valdkonnas kõige enam panustada. „Näen, et meie kõikide kohus on tagada lastele osasaamine uuendustest farmakoteraapia vallas,“ lisas ta.

Tuuli Metsvaht on omandanud doktorikraadi Tartu Ülikooli arstiteaduskonnas 2010. aastal. Alates 1991. aastast on ta töötanud Tartu Ülikooli Kliinikumi anestesioloogia ja intensiivravi kliiniku lasteintensiivravi osakonnas, sealjuures 2000. aastast olnud selle juhataja. 2009. aastast saati on ta töötanud Tartu Ülikooli kliinilise meditsiini instituudi lastekliinikus õppejõuna ning bio- ja siirdemeditsiini instituudi mikrobioloogia osakonnas teaduri ja vanemteadurina. Metsvaht on ka Laste Infektsioonhaiguste Euroopa Seltsi ja Eesti Anestesioloogide Seltsi liige ning alates 2019. aastast Eesti Perinatoloogia Seltsi president. Ta on esinenud lektorina rahvusvahelistel kongressidel ja Euroopa Ravimiameti korraldatud töötubades.

Inauguratsiooniloengust tehakse ka veebiülekanne, mida saab jälgida videoportaali UTTV vahendusel.

Lisateave: Tuuli Metsvaht, laste ja vastsündinute intensiivravi professor ning infektsioonihaiguste farmakoteraapia vanemteadur, 731 9550, tuuli.metsvaht@ut.ee

Sandra Sommer
pressiesindaja
tel +372 737 5681
mob +372 5307 7820