Käimas on ülikooli teklimärgi, rinnamärgi ja sõrmuse kujunduse konkurss

Ülikool algatas konkursi teklimärgi, rinnamärgi ja sõrmuse kujunduse leidmiseks. Oma kavandeid on oodatud esitama kõik Tartu Ülikooli liikmed ja vilistlased.

Tekli- ja rinnamärgi ning sõrmuse kujunduse üldised põhimõtted on järgmised:

  • lähtutakse ülikooli ja akadeemilist vaimsust väljendavatest sümbolitest;
  • teklimärk, rinnamärk ja sõrmus vastavad Tartu Ülikooli põhiväärtustele;
  • kujundus peab ajaproovile vastu;
  • teklimärk, rinnamärk ja sõrmus moodustavad ühtse stiiliga terviku;
  • võetakse arvesse tekli vormi, mis on kinnitatud Tartu Ülikooli tekli statuudiga.

Tekli- ja rinnamärgi ning sõrmuse kujunduse alused on järgmised:

  • tekli- ja rinnamärgi põhimaterjal on metall; lisaks võib kasutada teisi materjale, mis peavad vastu ilmastikule ja kasutamisele;
  • tekli- ja rinnamärgi kinnitusviisi võib kavandil välja pakkuda, kuid selle lõpliku lahenduse otsustab märgi tootja koostöös ülikooliga;
  • tekli- ja rinnamärgi pikkus on 1,6–2 cm ja laius 1,6–2 cm;
  • sõrmus on hõbedast, prooviga 925; lisaks võib kasutada teisi sõrmusele sobivaid vastupidavaid materjale.

Kavandite hindamisel lähtutakse muu hulgas lihtsast tootmisvõimalusest.

Teklimärgi, rinnamärgi ja sõrmuse kavandid tuleb esitada komplektina (kokku kolm kavandit) kinnises ümbrikus märgusõnaga „Kavandikonkurss“. Ümbrik tuleb viia TÜ Viljandi kultuuriakadeemia sekretäri Anu Ehala kätte (Viljandi, Posti 1, ruum 229) või saata postiga Anu Ehala nimele aadressil Viljandi kultuuriakadeemia, Posti 1, 71004 Viljandi. Autori nimi ja seos Tartu Ülikooliga tuleb lisada eraldi suletud ümbrikusse.

Kavandid tuleb esitada pinnalise lahendusena mõõtkavas 1 : 1, näidates ära kõrgused ja paksused ning kasutatavad materjalid. Soovi korral võib lisada kavandite digitaalsed kujutised.

Kavandite esitamise tähtaeg on 30. september.

Võidukavandid valib välja komisjon, kuhu kuuluvad ülikooli akadeemiline sekretär Tõnis Karki, lektor Eilve Manglus, lektor Janet Laidla, lektor Tõnis Tatar, metallitöö meister Indrek Ikkonen, rahvusvahelise koostöö peaspetsialist Kadri Asmer, protokolli peaspetsialist Kady Sõstar ja üliõpilaste esindajad.

Kavandikonkursi preemiafond on 2000 eurot ja summa võimaliku jaotumise võidutööde vahel otsustab komisjon. Preemiamaksest peetakse kinni kohustuslikud maksud.

Võidutöö valitakse välja hiljemalt 16. oktoobriks.


Lisateave: Eilve Manglus, Tartu Ülikooli Viljandi kultuuriakadeemia rahvusliku metallitöö lektor, 508 0025, eilve.manglus@ut.ee