Autor:
Priit Mürk, ERR

Katri Raik alustab tööd Tartu Ülikooli esindajana Ida-Virumaal

Alates kolmapäevast, 27. septembrist töötab Tartu Ülikooli esindajana Ida-Virumaal Katri Raik, kelle peamised tööülesanded on arendada ülikooli tegevust Ida-Virumaal ja edendada koostööd kohalike ettevõtjatega. 

Ida-Virumaa on Eestile majanduslikult ja strateegiliselt oluline piirkond, mille senise arengu keskmes on olnud keskkonda koormav põlevkivitööstus. Olukorras, kus kogu maailma majanduses otsitakse võimalusi CO2 heite vähendamiseks, tuleb Eestis vajalike muutuste elluviimiseks enim pingutada Ida-Virumaal.  

Arendusprorektor Tõnu Esko sõnul on oluline, et rahvusülikool oleks õiglase ülemineku elluviimisel Ida-Virumaale ja Narvale toeks. „Meie teadlastele on koostöö Ida-Virumaa suurte tööstusettevõtetega hea võimalus teadusmahukaid lahendusi pärisellu rakendada, olgu selleks näiteks rohevesiniku tootmine, haruldaste muldmetallide eraldamine, digitehnoloogia rakendamine suurtööstuses või ühiskondlike siirdeprotsesside seire ja analüüs. See kõik aitab kaasa Ida-Viru majanduse ja tööturu sujuvale muutusele, mille eelduseks on aga ülikooli tugev side kohaliku kogukonna ning ettevõtjatega. Katri Raigi pikaajaline kogemus Ida-Virumaal loob head võimalused Tartu Ülikooli sõnumi kohalikeni viimiseks,“ lisas Esko. 

Esindaja ülesanne on koostada strateegia ja tegevuskava, et ülikooli teenused ja koostööprojektid jõuaksid Ida-Virumaa ettevõtete ja organisatsioonideni. Tegevuse planeerimisse kaasatakse Narva kolledž ja teised ülikooli üksused, kellel on võimekus projekte algatada ning ellu viia. 

Katri Raigi sõnul on Ida-Virumaa areng tähtis kogu Eestile. „See on Eesti esimene tööstuspiirkond ja nii jääb ka edaspidi. Praegu on seoses õiglase üleminekuga eriline aeg, kus saab selgeks, milline on selle piirkonna tulevik. Tartu Ülikoolil on võimalik anda oma eriline panus Ida-Virumaa ja Narva arengusse. Annan oma parima ülikooli ühiskonda teeniva missiooni elluviimisse,“ ütles Raik. 

Ida-Virumaa esindaja kuulub TÜ rektoraadi büroosse ja tema tööd korraldab arendusprorektor. Katri Raigi töökoht asub TÜ Narva kolledžis. 

Katri Raik on varem Tartu Ülikoolis töötanud teabetalituse juhi ja rektori referendina (1991–1999) ning Narva kolledži direktorina (1999–2007, 2009–2015). 2017. aastal tunnustas ülikool Katri Raiki Skytte medaliga. Raigil on Tartu Ülikooli doktorikraad ajaloos. 

GaltTec tiimipilt

Kütuseelemente arendav GaltTec OÜ pääses NATO innovatsioonikiirendisse

Veidi loodust Dubais

Tartu Ülikool osaleb esimest korda ÜRO kliimakonverentsil Dubais

Teadlaste vestlusring Õiglase Ülemineku Foorumil

Ida-Virumaa üleminekul kestlikumale majandusmudelile oodatakse suurt tuge teaduse ja ettevõtluse koostööst