Kaugkoolitusprogrammide jõuluaktus toimus põimõppena

Majandusteaduskonna kaugkoolitusprogrammide jõuluaktus 2020 toimus põimõppena, kus osaleda sai nii auditooriumis kui veebis.

„Kust leida uute teadmiste omandamiseks nii füüsilist kui vaimujõudu?“ küsis aktusekõnes majandusteaduskonna asejuht õppe alal Anne Reino. „Tänane tööturg ootab „isejuhtivat“ inimest, kes seaks endale ise eesmärgid, otsustaks, kuidas nendeni jõuda, teeks kaastöötajatega koostööd ja kasutaks uusi tehnoloogilisi lahendusi.“

Reino märkis, et distantsõppe puhul kristalliseerub õpetaja roll õpiteekonnal ja majandusteaduskonnal on siin tähtis missioon. „Meie õppekavadele (nii inglise kui eestikeelsetele) oli viimaste aegade suurim konkurss ja saime vastu võtta vaid parimad. Pakume toetatud ja personaalsel juhendamisel põhinevat õpiteekonda, kus läbi koosõppimise jõutakse uute, veekindlate ning ajaproovile vastupidavate teadmisteni.“

10.detsembri aktusel Tartu Ülikooli Tallinna esinduses / moodle.ut.ee õpikeskkonnas lõpetas digitunnitusega 76. lend ja alustasid talvesemestri rühmad.

Uued kevadsemestri kaugkoolitusprogrammide õpperühmad alustavad 4. veebruaril.

Jõuluaktuse fotosid näeb SIIT.

Lisateave: Karin Liikane, TÜ majandusteaduskonna programmijuht, 737 6606, karin.liikane@ut.ee