Autor:
Andres Tennus

Keemia instituudi uueks juhiks valiti füüsikalise keemia teadur Piret Pikma

Keemia instituudi nõukogu valis 6. novembril instituudi uueks juhiks füüsikalise keemia teaduri Piret Pikma, kes astub ametisse 1. jaanuaril 2024, mil lõppeb praeguse direktori professor Enn Lusti ametiaeg.

Image
Füüsikalise keemia teadur Piret Pikma
Füüsikalise keemia teadur Piret Pikma (autor: Katrin Smaragensson)

Piret Pikma soovib muuta instituudi juhtimist võimalikult läbipaistvaks ja kaasavaks. Ta peab oluliseks jätkusuutlikku teadustööd ja teadlaskonna järelkasvu nii keemia instituudis kui ka eriala tasandil. Oma eesmärkide saavutamiseks soovib Pikma suurendada teadusrahastuse laiapõhjalisust ja õppetoolide koostööd. 

Oma valimisplatvormis rõhutab ta, et keemia instituudi tähtsaim vara on selle töötajad, ning lubab seista motiveeriva ja kvaliteetse õpi- ja töökeskkonna eest. Niisama tähtsaks peab ta ka keemiahariduse üldist propageerimist ühiskonnas. 

Piret Pikma kaitses doktorikraadi 2015. aastal ja töötab keemia instituudis füüsikalise keemia teadurina. Järeldoktorantuuri läbis ta Temple’i Ülikoolis Ameerika Ühendriikides.

2022. aastal kaitses ta ettevõtluse ja tehnoloogia juhtimise erialal magistritöö ,,Teadlase kognitiivse distantsi taju ülikooli-ettevõtluse koostöös“. Ta kuulub mitme ettevõtte nõukokku ja osaleb aktiivselt rahvusvaheliste teadusorganisatsioonide töös. 2023. aasta algusest on ta loodus- ja täppisteaduste valdkonna teadus-arendusprodekaan. 

Nõukogu valib instituudi direktori salajasel hääletusel kolmeks aastaks. Kandidaate võivad esitada dekaan, vähemalt viis instituudi akadeemilist töötajat ühiselt ning loodus- ja täppisteaduste valdkonna üliõpilaskogu. 

“Kindralstaabi ülem kindral Nikolai Reek Adolf Hitleri juubelil 20. aprillil 1939, mida tähistati Saksamaal riikliku pühana.“ Allikas: Wikiedia Commons

Igor Kopõtin peab ettekande Eesti-Saksamaa suhetest 1930ndate teises pooles

ATI näitused

Kärt Summataveti näitus „Kõiksuse kutse“ Delta õppehoones

Eerik Kergandbergi konverents

„(Kriminaal)menetlusest tähtedeni: professor Eerik Kergandbergi juubelikonverents“