Autor:
Mariana Tulf

Kirjanduse ja kultuuriteaduste doktoriõpe

Hetkel saab kirjanduse ja kultuuriteaduste doktoriõppekaval õppida viiel erialal: eesti kirjandus, etnoloogia, folkloristika, teatriteadus ja võrdlev kirjandusteadus. Eriala on seotud doktoritöö spetsiifikaga ja otsustatakse sisseastumisel. Kehtiva kirjanduse ja kultuuriteaduste doktoriõppekava leiad õppeinfosüsteemist.  Doktoriõppe nominaalne õppeaeg on 4 aastat. Lõpetamisel omandatav kraad: filosoofiadoktor.

Alates 2022. aastast muutub doktoriõppekava valdkondlikuks. Kultuuriteaduste instituudis saab õppida humanitaarteaduste doktoriõppekava erialadel "Eesti kirjandus", "Etnoloogia", "Folkloristika", "Teatriteadus" ja "Võrdlev kirjandusteadus". Doktoriõppekavade reformiga saab lähemalt tutvuda siin. Humanitaarteaduste doktoriõppe uue programmiga saab tutvuda siin

Valdkonnas hakkab alates 2022. aastast doktoriõpet koordineerima doktoriõppe keskus. Praegu korraldavad valdkondlikult doktorantidele mitmesuguseid üritusi, koolitusi ja infotunde humanitaarteaduste ja kunstide doktorikoolid.

Kultuuriteaduste instituudi doktoriõppe programmijuht on Art Leete (art.leete@ut.ee). Järgmine vastuvõtt doktoriõppesse toimub juunis 2022.

Nimekirja kaitstud doktoritöödest, mis on avaldatud Tartu Ülikooli Kirjastuse de studiis dramaticisethnologicaefolkloristicae ja litterarum et contemplationis comparativae sarjades, leiab ülikooli kirjastuse kodulehelt.

Doktoriõppesse kandideerimise kohta loe lähemalt SIIT

Ajakava

1. juuni: avalduste vastuvõtu algus

15. juuni: avalduste vastuvõtu lõpp

15. juuli: viimased vastuvõtuotsused

30. august: õppeaasta algus

Sisseastumisest loe täpsemalt siit

Järgmine atesteerimine on 25. jaanuaril 2022. Atesteerimise kohta loe lähemalt humanitaarteaduste ja kunstide valdkonna doktoriõppe keskuse lehelt. Tutvu ka doktorantide atesteerimise korraga siin: 

Atesteerimiskord

Juhendamispäeviku vorm

Kultuuriteaduste instituudi doktoritööde kaitsmise kodukord

Kultuuriteaduste ja kunstide instituudi nõukogu lähtub doktorikraadi andmisel Tartu Ülikoolis kehtivast doktorikraadi andmise korrast ning käesolevas kodukorras sätestatud tingimustest. 

Täiendavad tingimused on järgmised:

1. Kui väitekiri on vormistatud ülevaateartikli ja teaduspublikatsioonidena vastavalt doktorikraadi andmise korra punktile 15.1, siis viib instituudi nõukogu 6 nädala jooksul dokumentide saamisest läbi väitekirja sisemise hindamise, kutsub vajadusel koosolekule taotleja ja juhendaja ning otsustab koosolekul iga konkreetse väitekirja puhul eraldi, kas:

  • väitekiri lubatakse või ei lubata kaitsmisele
  • väitekiri saadetakse eelretsenseerimiseks retsensentidele, kes vastavad doktorikraadi andmise korra punktis 26 toodud nõuetele
  • nõutakse väitekirja ümbertöötamist ja parandamist

2. Koosolekul, kus otsustatakse väitekirja kaitsmisele lubamine pärast ümbertöötamist ja parandamist, on järgmised osad:
2.1. Doktorikraadi taotleja tutvustamine instituudi juhataja või tema poolt selleks määratud isiku poolt.
2.2. Doktorandi juhendaja sõnavõtt.
2.3. Doktorikraadi taotleja ettekanne, mis tutvustab väitekirja peamisi tulemusi.
2.4. Juhul kui töö on retsenseeritud, siis retsensioonide tutvustus ning taotleja selgitus, kuidas ta on neid arvesse võtnud.
2.5. Arutelu.
2.6. Otsuse langetamine nõukogu poolt. Otsuse arutelu ajaks lahkub doktorant ruumist. 

3. Pärast kaitsmisele lubamist esitab doktorikraadi taotleja nõukogule lisaks väitekirja elektroonsele tekstile paberil 70 eksemplari.

4. Doktoritöö kaitsmiskoosolek koosneb järgmistest osadest:
4.1. Koosoleku juhataja juhatab sisse kaitsmise istungi.
4.2. Koosoleku juhataja kontrollib kaitsmisnõukogu kvoorumit.
4.3. Koosoleku juhataja tutvustab kraaditaotlejat (CV-st lühidalt, juhendajate hinnangutest lühidalt).
4.4. Kraaditaotleja saab sõna ettekandeks (lectio praecursoria).
4.5. Sõna retsensiooniks ja diskussiooniks kraaditaotlejaga saab oponent A.
4.6. Sõna retsensiooniks ja diskussiooniks kraaditaotlejaga saab oponent B (kui ei viibi kohal ega osale Skype’i teel, loeb koosoleku juhataja tema retsensiooni ette).
4.7. Sõna küsimusteks saavad nõukogu liikmed ja kohalviibijad.
4.8. Kraaditaotleja saab sõna lõppsõnaks.
4. 9. Nõukogu kinnine koosolek: otsuse vastuvõtmine.
4.10. Nõukogu otsuse väljakuulutamine.

5. Kodukorras lisadeks on juhend eelretsensendile ja juhend oponendile nii eesti kui inglise keeles.

[Loend vajab tegemist]

Klassiruumi pilt

Matemaatika- ja informaatikaõpetaja magistriõppe infotund 2024

Lõpuaktus 2024

Pärnu kolledži lõpuaktus 2024

linnavaade

Summer Schools