Kolme rektori stipendiumi konkursi võitis Läti Ülikooli esindaja

Juba neljandat aastat antakse välja kolme rektori stipendiumit üliõpilasele, kes oskab kõige paremini kolme Balti riigi keeli, st eesti, läti ja leedu keelt. 14. mail Zoomis toimunud konkursi lõppvoorus valis komisjon võitjaks Krišs Kapenieksi – Läti Ülikooli doktorikraadiga lõpetanud ajaloolase, kes jätkab õpinguid balti filoloogia magistriõppes ja töötab Läti Sõjamuuseumis teadurina. Leedu ja eesti keelega seob teda nii tugev isiklik kui ka professionaalne suhe.

Krišsi huvi keelte vastu sai alguse juba lapsepõlves. Tema emakeel on läti keel, ent saksa keele õpetajast ema õpetas talle kodus ka saksa keelt ja vanaema prantsuse keelt. Koolis õppis Krišs inglise ja vene keelt ning ülikoolis ladina keelt.

Suure keelehuvi tõttu on Krišs omandanud ka naaberriikide keeled. Leedu keelt on ta õppinud keelelaagris, ühe aasta jooksul leedu keele projektis „Balti loova vastasmõju talgud“ ja neli nädalat leedu keele suvekursustel Kaunases. See andis talle piisava keeleoskuse, et kasutada leedu keelt ka oma teadustöös. Doktoritöös uuris Krišs Kura sääre elanike kuršide ajalugu ja jätkab nende uurimist nüüd ka keeleteaduse aspektist.

Kuni 2017. aastani rääkis Krišs oma eesti ajaloolastest sõpradega saksa keeles, kuid siis otsustas ta hakata õppima ka eesti keelt: esmalt Läti Ülikoolis eesti keele vabaaine kursusel ja seejärel Balti Museoloogiakooli suvekoolis Tartus Eesti Rahva Muuseumis. Kuigi suvekooli töökeeleks oli inglise keel, sai Krišs seal praktiseerida nii eesti kui ka leedu keelt. Lisaks on ta täiendanud eesti keele oskust Läti Ülikooli eesti keele klubis ja 2020. aastal suvekursustel Tallinna Ülikoolis.

Järgmise stipendiumikonkursi korraldab 2021/2022. õppeaastal Läti Ülikool. Kõik kolme Balti riigi keelt oskavad tudengid on oodatud osalema. Täpsemat infot konkursitingimuste ja korralduse kohta leiab siit. Kui aga kellelgi on huvi ja soovi läti ja leedu keelt õppida, saab seda teha Tartu Ülikooli maailma keelte ja kultuuride kolledži keelekursustel.

Lisateave: Tiina Kattel, Tartu Ülikooli maailma keelte ja kultuuride kolledži eesti ja leedu keele nooremlektor, tiina.kattel@ut.ee