Koroonaaja kiuste käib juba 40% Eesti õpilastest liikuma kutsuvas koolis

Sel aastal liitus haridusprogrammiga „Liikuma kutsuv kool“ 38 uut kooli Kihnust Kohtla-Järveni ja Valgast Tallinna vanalinnani. Nüüdseks käib liikuma kutsuvates koolides üle 40% kõigist Eesti üldhariduskoolide õpilastest.

Viis aastat tagasi kümne kooliga alustanud „Liikuma kutsuva kooli“ haridusprogramm laienes tänavu juba 148 koolini, kus õpib kokku 63 000 õpilast. Et tasakaalustada koroonaaja negatiivset mõju õpilaste vaimsele ja füüsilisele tervisele, keskendutakse programmis lähiajal kaugõppe mitmekesistamisele ja õuesõppe lõimimisele kooliellu.

Tartu Ülikooli liikumislabori eestvedamisel sündinud teaduspõhine programm on tänavu võtnud tähelepanu alla koroonast tingitud erandliku olukorra hariduses. „Koolidel ei ole praegu lihtne aeg: soov anda kvaliteetset haridust põrkub pidevalt muutuvate olude, sotsiaalse distantsi nõuete ja uute õppevormidega,“ ütles Tartu Ülikooli liikumislabori juhataja ja tervisekasvatuse lektor Merike Kull.

Aktiivses koostöös liikuma kutsuvate koolidega töötab liikumislabor välja uusi lahendusi, mis toetaksid nii lähiõpet koolis kui ka kaugõpet kodus. Üheks eesmärgiks on rakendada rohkem õuesõpet. „Õues õppides tabame mitu kärbest ühe hoobiga. Koroonaviirus levib välitingimustes kehvasti ja ohutu vahemaa hoidmine tuleb lastel õues hoopis kergemini välja. Pealegi on teadusuuringud näidanud, et õuesõpe soodustab nii õpisisu omandamist kui ka ainete lõimimist ja seoste loomist. Ning kõige krooniks kaasneb õues õppimisega palju rohkem liikumist,“ rääkis Kull.

Värsked uuringud kõikjalt maailmast on näidanud, et koroonaaegne kodus õppimine on muutnud laste elu üksildasemaks ja istuvamaks ning soodustanud meeleoluhäireid ja terviseriske. Liikuma kutsuvates koolides otsitakse lahendusi ka sellele probleemile. „Koolid soovivad, et õpetajad saaksid ka kodusesse õppetöösse rohkem mitmekesisust tuua. Mängulise tegevusega ja liikumisega lõimitud õppetöö, väikesed sirutuspausid ja õppides õues käimine, kas või taskuhäälingut kuulates, on üks viis seda probleemi lahendada,“ rääkis Kull.

Sel aastal programmiga liituvad koolid kohtuvad täna, 22. veebruaril liikumislabori korraldatud ideeseminaril veebis. „Kaugõppest me niipea ei pääse ja uutel liikuma kutsuvatel koolidel on kohe esimesel kohtumisel hea võimalus ise osa saada liikuma kutsuvast veebiseminarist,“ lausus liikuma kutsuvate koolide võrgustiku juht Maarja Kalma.

„Liikuma kutsuv kool“ on Tartu Ülikooli liikumislabori eestvedamisel alguse saanud teaduspõhine programm, mille siht on kujundada liikumine koolipäeva ja -kultuuri loomulikuks osaks. Liikumisvõimalused tundides, vahetundides ja kooliteel toetavad tervist, õppimist ja koolirõõmu ning koostöös koolidega otsitakse viise nende võimaluste loomiseks.

Aastatel 2020–2023 toimub liikuma kutsuvate koolide arendus- ja rakendustegevus projekti „Kooliõpilaste liikumisaktiivsuse toetamine“ raames, mida rahastatakse Euroopa Majanduspiirkonna programmist.

Lisateave: Merike Kull, Tartu Ülikooli liikumislabori juhataja, 517 6949, merike.kull@ut.ee

Sandra Sommer pressinõunik 737 5681
5307 7820 sandra.sommer@ut.ee
www.ut.ee