Koroonaviiruse kogus reovees kasvab Eestis kõikjal

Tartu Ülikooli juhitava reoveeuuringu sellenädalased tulemused näitavad koroonaviiruse koguse jätkuvat kasvu. Viirust on enim Ida-Virumaal ja Lõuna-Eestis. Varasemate nädalatega võrreldes on reovee viirusesisaldus kasvanud ka Lääne-Eestis.

Möödunud nädalal täheldasid teadlased suurimat koroonaviiruse koguse kasvu Harjumaalt, Ida-Virumaalt ja Lõuna-Eestist kogutud proovides. Sel nädalal on seal olukord küll veidi paranenud, kuid Ida-Virumaal ja Lõuna-Eestis püsib viirusekogus Eesti keskmist olukorda kirjeldava indeksiga võrreldes tublisti suurem. Uuringu juhi, Tartu Ülikooli antimikroobsete ainete tehnoloogia professori Tanel Tensoni sõnul võib seal lähinädalail eeldada nakatunute arvu suurimat kasvu.

„Sel nädalal näeme, et koroonaviirust on üle Eesti valdavalt suurtes kogustes. Puutumata pole jäänud ka väiksemad asulad. Samuti on viirus nüüd jõudnud Hiiumaale, mis püsis seni pikalt puutumata,“ rääkis Tenson. „Seekordses koroonalaines oleme alates augusti keskpaigast näinud reovees pidevat viirusekoguse kasvu. Toimunud pole ühtki väga järsku hüpet, kuid olukord on hiilivalt jõudnud üsna lähedale veebruari tasemele, mil nii nakatunute arv kui ka viirusekogus liginesid oma senisele tipule,“ selgitas ta.

Kuidas proove kogutakse?


Reoveeproove kogutakse iga nädala alguses kõigis maakonnakeskustes, üle 10 000 elanikuga linnades ja vastavalt vajadusele ka väiksemates asulates. Suuremate linnade puhul kajastab proov ööpäeva jooksul puhastit läbinud vee olukorda, andes usaldusväärse pildi asula nakkustasemest. Väiksematest asulatest võetud punktproovid näitavad olukorda proovivõtu hetkel. Punktproovid on kergemini mõjutatavad, mistõttu tuleks neid vaadelda pigem mitme nädala võrdluses kujunenud trendi hindamiseks kui hetkeolukorrast lõpliku pildi saamiseks.

Uuring on Terviseametile abistav tööriist, aidates jälgida puhangudünaamikat ning avastada varjatud koldeid. Uuring annab varajast infot viiruse leviku hindamiseks enne kliiniliste haigusjuhtude tuvastamist. Terviseametit teavitatakse tulemustest regulaarselt.

Proovide kogumisel teeb Tartu Ülikool koostööd Eesti Keskkonnauuringute Keskuse ja vee-ettevõtetega, kes käitavad linnade reoveepuhasteid. Proovide analüüsid tehakse Tartu Ülikooli tehnoloogiainstituudi laborites.

Rohkem infot uuringu varasemate tulemuste kohta leiab uuringu kodulehelt „Koroonaviiruse seire reoveest“.

Lisateave: Tanel Tenson, Tartu Ülikooli antimikroobsete ainete tehnoloogia professor, 5344 5202, tanel.tenson@ut.ee