Koroonaviiruse levimuse seireuuringu tulemused

Koroonaviiruse levimuse seireuuringu valim on moodustatud kihtvalikuga piirkonna, vanusegrupi, soo ja haridustaseme põhjal, mistõttu pole levimuse hinnangu leidmisel kasutatud lihtsat aritmeetilist keskmist, vaid vastavat kaalutud keskmist.

*19. etapi tulemused ei ole valimi nihke tõttu kahjuks eelnevatega võrreldavad, mistõttu pole neid tabelis esitatud.

Image
seire

 

 

 

ATH-d illustreeriv pilt

Aktiivsus- ja tähelepanuhäire suur geneetiline risk viitab võimalikele kaasuvatele haigustele

Maive Rute Tartu Ülikoolis

Euroopa komisjoni esindajate külaskäigul arutleti teaduse rahastamise ja teadusmahuka ettevõtluse toetamise üle

Kliimaministri visiit Tartu Ülikooli

Kliimaminister Kristen Michal külastas Tartu Ülikooli