Koroonaviiruse levimuse seireuuringu tulemused

Koroonaviiruse levimuse seireuuringu valim on moodustatud kihtvalikuga piirkonna, vanusegrupi, soo ja haridustaseme põhjal, mistõttu pole levimuse hinnangu leidmisel kasutatud lihtsat aritmeetilist keskmist, vaid vastavat kaalutud keskmist.

*19. etapi tulemused ei ole valimi nihke tõttu kahjuks eelnevatega võrreldavad, mistõttu pole neid tabelis esitatud.

 

 

 

Isiksusepsühholoogia professor René Mõttus räägib inauguratsiooniloengul inimloomusest ja isiksuseuuringutest

Tartu Ülikooli isiksusepsühholoogia professor René Mõttus peab oma inauguratsiooniloengu „Igaüks on isemoodi“ teisipäeval, 10. oktoobril kell 16.15 ülikooli aulas.
Veebiseminar

Võrdsuse ja jätkusuutlikkuse veebiseminar

Petar Keyaov

Läänemeresoome keelte professor Petar Kehayov räägib inauguratsiooniloengul läänemeresoome keelte uurimise katsumustest