Koroonaviiruse levimuse seireuuringu tulemused

Koroonaviiruse levimuse seireuuringu valim on moodustatud kihtvalikuga piirkonna, vanusegrupi, soo ja haridustaseme põhjal, mistõttu pole levimuse hinnangu leidmisel kasutatud lihtsat aritmeetilist keskmist, vaid vastavat kaalutud keskmist.

*19. etapi tulemused ei ole valimi nihke tõttu kahjuks eelnevatega võrreldavad, mistõttu pole neid tabelis esitatud.

Image
seire