Koroonaviiruse levimuse seireuuringu tulemused

Koroonaviiruse levimuse seireuuringu valim on moodustatud kihtvalikuga piirkonna, vanusegrupi, soo ja haridustaseme põhjal, mistõttu pole levimuse hinnangu leidmisel kasutatud lihtsat aritmeetilist keskmist, vaid vastavat kaalutud keskmist.

*19. etapi tulemused ei ole valimi nihke tõttu kahjuks eelnevatega võrreldavad, mistõttu pole neid tabelis esitatud.

 

 

 

#teadus
Kertu Liis Krigul loengut andmas

Noorte teadlaste kolme minuti loengute konkurss toimub tänavu 28. septembril

#teadus #ühiskonnale

Jay Allen Zameska kaitseb doktoritööd „The ethics of public health: balancing the interests of populations and individuals“

29. juunil kell 14.15 kaitseb Jay Allen Zameska filosoofia erialal doktoritööd „The ethics of public health: balancing the interests of populations and individuals“.
#kultuur #teadus
Loodusfestival toimub 7.–11. juunini.

Tartu Ülikooli botaanikaaia 220aastane ajalugu rullub lahti näitusel „Roheline varakamber“