Autor:
Reet Bender

Kutsume muuseumitöötajaid, arhiivinduse huvilisi ning kodu- ja suguvõsauurijaid paleograafiakoolitusele

Gooti kiri ehk fraktuur kujutab endast saksa keele ajaloolist kirja, mida Saksa keeleruumis kasutati kuni Teise maailmasõjani välja. See tähendab, et valdav enamus saksakeelsest käsikirjalisest ainesest Eestis on kirja pandud fraktuuris ja ligipääsetav ainult neile, kes oskavad seda lugeda (ja mõistavad mingil määral ka saksa keelt). Gooti kirja lugemine on tänasel päeval haruldane lisaoskus, mis võiks olla nutikaks valikuks oma pädevustepaleti laiendamisel.

Koolitust viivad läbi Tartu Ülikooli germanistika professor Reet Bender ning baltisaksa taustaga dr Manfred von Boetticher, kes on Hannoveri riigiarhiivi endine juhataja ja Balti rüütelkondade arhivaar.  Manfred von Boetticher on andnud varem paleograafia lüihiseminare Tartu Ülikoolis ja õpetanud Zoomi teel terve semestri kestvaid paleograafiakursuseid Lätis, kus need on ca 100 osalejaga olnud äärmiselt populaarsed. Oma kultuurialaste teenete eest sai Boetticher 2023. aastal Läti riikliku teeneteordeni.

Koolitus algab 13. veebruaril. Seminarid toimuvad Zoomis teisipäeviti kell 10.15-11.45 ning kestavad kokku 15 nädalat. Koolituse maksumus on 150 eurot. Osalemiseks täitke palun hiljemalt 11. veebruariks registeerimisvorm.

Paindlikud täiendusõppes osalemise võimalused Tartu Ülikoolis.

Tasemeõppeained täiendusõppena

Väärikate ülikooli konverents - Tartu Ülikool

Väärikate ülikooli 2023/2024. õppeaasta lõpuaktus

täiendusõppeprogrammid tasemeõppeainetest

Täiendusõppeprogrammid tasemeõppeainetest