Mainekate Euroopa ülikoolide teadlased arutlevad sotsiaalteaduste rolli üle üleilmsete probleemide lahendamisel

7. ja 8. oktoobril toimub Enlighti võrgustiku veebikonverents „Social Responsibility in Challenging Times“, kus mainekad Euroopa teadlased arutlevad sotsiaalteaduste tähtsuse üle muutuvatel aegadel.

Konverents toob kokku Enlighti võrgustiku ülikoolide sotsioloogid, riigi-, majandus-, haridus- ja õigusteadlased, psühholoogid ning teised eri distsipliinide ja sotsiaalteaduslike suundade esindajad, et arutada, milline on demokraatia olukord Euroopas, kuidas mõista rännet ja segregatsiooni ning millised on heaoluühiskonna ees seisvad raskused.

Konverentsi korraldajate sõnul on sotsiaalteadustel vastutusrikas ülesanne mõista muutuvate ühiskondade toimimist, toetada nende kohanemist ning inimese käitumise muutumist.
„Rohepööre, tervisepööre ja digitaliseerimine ei muuda ainult meie elukeskkonda, vaid tähendavad märkimisväärset kohanemist muutustega. Et need pöörded võiksid olla edukad, peame aktiivselt kujundama ümber oma käitumist ja mõttemaailma,“ selgitas konverentsi peakorraldaja, Tartu Ülikooli sotsiaalteaduste valdkonna teadus-arendusprodekaan Lenno Uusküla. 

Selle üle, milliste muutustega tuleb 21. sajandil silmitsi seista ja kui oluline on selles sotsiaalteaduste roll, arutlevad konverentsil Euroopa Komisjoni siseturu, tööstuse, ettevõtluse ja VKE-de peadirektoraadi asepeadirektor Maive Rute, Briti Akadeemia tegevjuht Hetan Shah ja Tartu Ülikooli sotsiaalse kommunikatsiooni kaasprofessor Margit Keller. Arvukates ettekannetes ja vestlusringides keskendutakse muu hulgas digivalitsemise, heaoluriigi, soo, isiksuse, produktiivsuse ja segregatsiooni küsimustele.

Enlighti võrgustikku kuuluvad Tartu Ülikool, Genti Ülikool, Uppsala Ülikool, Groningeni Ülikool, Göttingeni Ülikool, Baskimaa Ülikool, Bordeaux’ Ülikool, Galway Iirima Riiklik Ülikool ja Bratislava Comeniuse Ülikool.

Sündmuse kohta leiab lisainfot konverentsi veebilehelt.

Lisateave: Lenno Uusküla, konverentsi peakorraldaja, Tartu Ülikooli sotsiaalteaduste valdkonna teadus-arendusprodekaan, 509 7756, lenno.uuskula@ut.ee