Matemaatika lahtisel võistlusel osales rekordarv Eesti koolinoori

Järjest rohkem õpilasi on valmis panema oma arutlusoskuse proovile matemaatikaülesannete lahendamisel, näitas äsajatoimunud matemaatika lahtine võistlus. Kõige rohkem osalejaid olid Tallinnast ja Tartust.

26. septembril toimus seitsmes linnas üle Eesti kõigile matemaatikast huvitatud õpilastele matemaatikaülesannete lahendamise sügisene lahtine võistlus. Tänavusest võistlusest osavõtt oli rekordiline – kahe rühma peale osales kokku 280 õpilast, mis on märgatavalt enam, kui eelmistel aastatel. 2014. aastal võttis sügisesel võistlusest osa 197 ja 2013. aastal 157 õpilast.

Võistluse korraldaja Tartu ülikooli teaduskooli matemaatikametoodik Raili Vilt seletas võistluse populaarsuse märgatavat tõusu sellega sellega, et mõlema vanuserühma kaks esimest ülesannet on tehtud lihtsamaks. „Ja eks loeb ka see, et meie head ja tublid õpetajad suunavad ja julgustavad õpilasi osalema, kes loodetavasti saavad  matemaatikaülesannete lahendamisest positiivse süsti kogu aastaks,“ lisas Vilt.

Kõige rohkem osalejaid (103) oli Tallinnast, millele järgnes Tartu 76  osalejaga. Koolidest olid suurimate esindustega Tallinna reaalkool (32 õpilast) ja Hugo Treffneri gümnaasium (30 õpilast).

Võistlus toimus kahes rühmas: 10. klassi õpilased ja nooremad ning kõik ülejäänud. Mõlemas rühmas pidid osalejad viie tunni jooksul lahendama kuus ülesannet, millest kõik eeldasid head arutlusoskust ja koolis õpitu loomingulist rakendamist.

Võistluse parim nooremas rühmas oli maksimumtulemusega Kati Iher Hugo Treffneri gümnaasiumist. Talle järgnesid Karl Paul Parmakson Miina Härma gümnaasiumist ja Nikita Leo Gustav Adolfi gümnaasiumist.

Vanemas rühmas olid parimad maksimumtulemusega Oliver Nisumaa, Kristjan Kongas (mõlemad Tallinna reaalkoolist), Kaarek Hänni (Tallinna reaalkoolist) ja Richard Luhtaru (Miina Härma gümnaasiumist).

Täielikud tulemused leiab lehelt: http://www.math.olympiaadid.ut.ee/html/index.php.

Vanema rühma tulemusi arvestatakse Eesti viieliikmelise võistkonna moodustamisel matemaatikavõistluseks "Balti tee", mis toimub Stockholmis 5.-9. novembrini 2015.

Kõigil teistel on peagi jälle võimalus oma lahendamisoskus proovile panna talvisel matemaatika lahtisel võistlusel, mis toimub juba 13. detsembril käesoleval aastal.

Matemaatika lahtise võistluse läbiviimist rahastas haridus- ja teadusministeerium ning korraldas Tartu ülikooli teaduskool.

Lisainfo: Raili Vilt, Tartu ülikooli teaduskooli metoodik, tel: 7375521, e-post: raili.vilt@ut.ee.

Virge Tamme
Tartu Ülikooli pressiesindaja
Tel: +(372) 737 5683
Mob: +(372) 5815 5392